Onze cliëntenraad

De cliënten van ZorgAccent hebben verschillende rechten. Denk hierbij aan het recht op privacy, informatie, zeggenschap, vertegenwoordiging, klagen, goede zorg, vrijheid en medezeggenschap.

Hoe is de medezeggenschap van cliënten en bewoners van ZorgAccent geregeld?

ZorgAccent streeft naar steeds meer zeggenschap voor mensen die zorg nodig hebben. De medezeggenschap is daar een onderdeel van. Om die zeggenschap te bereiken, is er vooral maatwerk binnen de medezeggenschap nodig. Zodat iedereen binnen zijn eigen unieke situatie die zeggenschap vorm kan geven. Dit alles binnen de kaders van de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Alle bewoners en cliënten worden centraal vertegenwoordigd door de cliëntenraad. Deze raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur; denk hierbij bijvoorbeeld aan de totstandkoming van beleid, zoals over de zorgverlening of advies naar aanleiding van veranderingen in de organisatie van zorg.

Bewonersvertegenwoordigers en de cliëntenraad 

De bewoners in de woonzorglocaties van ZorgAccent worden vertegenwoordigd door bewonersvertegenwoordigers.

Bewonersvertegenwoordigers

De bewonersvertegenwoordigers vormen samen met de bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers de oren en ogen van de bewoners. Ze bezoeken zoveel mogelijk de familie-avonden van de huiskamers en sluiten af en toe op verzoek aan bij een teamoverleg.

De bewonersvertegenwoordigers komen op voor de belangen van de hele groep en kunnen oplossingen bedenken bij tegengestelde belangen. Ze hebben nauwe contacten met de cliëntenraad en de ondersteuner van de cliëntenraad en kunnen altijd bij hen terecht wanneer er overstijgende zaken zijn waar ze niet uitkomen met het zorgteam van hun huiskamer.

De cliëntenraad

De cliëntenraad ziet erop toe dat de eigen identiteit en de individuele vrijheid van de bewoners en cliënten in de wijkverpleging centraal staan in het beleid en om haar doelstelling te bereiken, voert de cliëntenraad de volgende activiteiten uit.

 • Het verstevigen en handhaven van de rechtspositie van de cliënt
 • Het meedenken, adviseren en desgewenst instemmen met de dienstverlening door de instelling in het algemeen
 • Het voeren van overleg met de raad van bestuur volgens de gemaakte afspraken
 • Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van een goed woon- en leefklimaat
 • Het onderhouden van contacten met de bewoners en cliënten en/of vertegenwoordigers van bewoners en cliënten
 • Het onderhouden van contacten met de landelijke organisatie van cliëntenraden en met andere cliëntenraden in de regio.

Meer weten?

Wilt u iets vragen of heeft u een advies voor de cliëntenraad, bel of mail dan met één van de leden van de cliëntenraad. Zij staan u graag te woord!

Meer informatie over de cliëntenraad kunt u ook lezen in deze folder.

Wilt u inzage in het verslag van een vergadering van de cliëntenraad, dan kunt u dit aangeven bij de ondersteuner van de cliëntenraad, zij is per mail te bereiken op clientenraad@zorgaccent.nl

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

  Cliënt

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer