Palliatieve zorg

Onderwerp: expertisecentrum

Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven.

Een waardige afronding van het leven

In de laatste fase van uw leven kan ZorgAccent palliatieve zorg verlenen. Dit houdt in dat wij naast aandacht voor uw medische problemen zoals pijn en benauwdheid, ook oog hebben voor psychische of sociale problemen, zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Natuurlijk ondersteunen wij ook uw naasten in deze moeilijke fase. ZorgAccent is niet de enige organisatie waar aandacht is voor palliatieve zorg. Op allerlei niveaus in de samenleving raakt men steeds meer bewust van het feit dat het goed vormgeven van de palliatieve zorg in de laatste levensjaren van ‘levensbelang’ is voor alle betrokkenen: niet alleen voor cliënt en naasten maar ook voor professionals. Palliatieve zorg kan overal geboden worden: thuis, in een hospice, in elke zorginstelling en ook binnen ziekenhuizen.

Sterven in uw eigen omgeving of in een hospice

De visie van ZorgAccent is dat u zo veel mogelijk zelf de regie over uw stervensproces moeten kunnen hebben. Dit betekent dat wij er alles aan doen om het levenseinde zo te laten verlopen zoals u dat zelf graag wilt. Ieder mens neemt immers afscheid van het leven op zijn eigen manier. ZorgAccent biedt hierin ondersteuning op maat, passend bij u en begeleid door goede professionals. Hierin speelt het directe contact tussen u en onze zorgverlener een belangrijke rol. Onze zorgverleners zijn dan ook zeer deskundig op het terrein van palliatieve zorg.

Thuis sterven

Wilt u in uw eigen huis afscheid nemen van het leven? Binnen de thuiszorg werken 4 medewerkers als gediplomeerde Zorgconsulent Palliatieve Zorg (ZPZ). Zij ondersteunen ook hun collega’s bij vragen op het gebied van palliatieve zorg. Daarnaast hebben wij een nachtzorgteam dat in de terminale fase waak- en slaapdiensten kan worden ingezet. Uw thuiszorgteam kan u hier meer informatie over geven.

Hospice Noetsele

Kunt u thuis niet (meer) verzorgd worden dan kunt u terecht in Hospice Noetsele. Dit hospice is een gerenoveerde villa in een bosrijke omgeving, waar men in alle rust en waardigheid met de juiste zorg de laatste levensfase kan afsluiten in een gastvrije sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. 

Palliatief platform

Binnen ZorgAccent is het Palliatief Platform opgericht met als doel de kwaliteit van palliatieve zorg organisatiebreed te ondersteunen en zo mogelijk te verbeteren. Bij vragen of suggesties op het terrein van palliatieve zorg kunt u een mail sturen.

Netwerk Palliatieve Zorg

ZorgAccent maakt deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest-Twente. Het Palliatief Platform onderhoudt nauw contact met dit netwerk. Ook binnen de Ziekenhuisgroep Twente is enige tijd geleden een speciaal team geformeerd dat palliatieve zorg als speerpunt heeft.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: