Voetzorg bij ZorgAccent

Bij een verblijf in een woonzorglocatie van ZorgAccent zorgen wij ook goed voor uw voeten.

Op basis van hun WLZ-indicatie hebben bewoners van zorginstellingen recht op goede zorg, dit geldt ook voor Voetzorg. Het is de verantwoordelijkheid van ZorgAccent dat deze zorg beschikbaar is voor alle bewoners, met uitzondering van bewoners met een indicatie WLZ-nul. Hieronder verstaat de Kwaliteitswet Zorginstellingen zorg die doeltreffend, doelmatig en bewonersgericht wordt verleend en afgestemd is op de reële behoefte van de bewoner.

Een goed voetzorgbeleid is erop gericht dat alle bewoners Voetzorg op maat krijgen. Conform de Normen van Verantwoorde Zorg dient ZorgAccent dit beleid uit te voeren en schriftelijk vast te leggen.

ZorgAccent-woonzorg_water_geven

Het belang van goede Voetzorg bij kwetsbare ouderen

Onze voeten gaan als eerste uit bed en er als laatste weer in. We lopen in ons leven vier keer de aarde rond. Maar pas als we klachten krijgen van onze voeten, krijgen ze de aandacht die ze nodig hebben. Het voetzorgbeleid van ZorgAccent is gericht op preventie van klachten.

Gezonde voeten dragen bij aan de kwaliteit van leven. Mensen met voetklachten bewegen over het algemeen minder. Hierdoor kunnen aanwezige aandoeningen, zoals diabetes mellitus of COPD verslechteren. Daarnaast ontstaat ook een hoger risico op vallen, met alle gevolgen van dien. Bij mensen met dementie kan pijn aan de voeten ook leiden tot onbegrepen gedrag. Het vroegtijdig signaleren van voetproblemen en hierop anticiperen is daarom van groot belang.

Hoe is Voetzorg geregeld binnen ZorgAccent?
ZorgAccent regelt de Voetzorg via voetencentrum Wender. Zij zorgen ervoor dat elke bewoner, waarbij basis Voetzorg onvoldoende is, behandeld wordt door de pedicure. Bewoners met diabetes mellitus krijgen minimaal één keer per jaar controle van de podotherapeut. Hiervoor wordt de richtlijn ‘Diabetische voet’ gehanteerd. Op indicatie kan de podotherapeut voor elke bewoner worden ingeschakeld en waar nodig komen ook de fysiotherapeut, praktijkverpleegkundige of wondverpleegkundige in beeld.

Al deze kosten vallen onder de WLZ, hier is dus geen aanvullende zorgverzekering voor nodig (met uitzondering van bewoners met een indicatie WLZ nul).

 

 

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van Zorgaccent? ( ik had mijn werk jas aan) Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.2

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer