Zoeken
Lees voor

Bio-impedantiemeter

Positieve ervaringen met de bio-impedantiemeter tot nu toe

In de praktijk blijkt dat mensen na een meting gemakkelijker te motiveren zijn om een eiwit- en zo nodig ook calorierijke voeding te gebruiken. Ook zijn mensen eerder gemotiveerd om meer te gaan bewegen. Bij een vervolgmeting bij meerdere cliënten is duidelijk een toename van de spiermassa te zien. Dit is stimulerend voor de cliënt en voor de diëtist geldt dat ze het advies nog meer kan aanscherpen.

Wie komen er in aanmerking voor een meting?
Op dit moment worden de metingen voornamelijk gedaan bij mensen met COPD. Maar ook bij ondergewicht of juist overgewicht kan de bio-impedantiemeter een waardevolle aanvulling zijn voor het meten van het effect van de dieetadviezen. Bij overgewicht bijvoorbeeld kan goed worden gezien dat het vetpercentage afneemt en hoe door meer beweging de spiermassa kan toenemen.

Kosten
De bio-impedantiemeting is gratis voor mensen met COPD die naar de diëtist zijn verwezen. Andere cliënten die op het spreekuur van de diëtist komen betalen € 2,50 per meting. Als mensen een meting willen zonder dat ze bij de diëtist onder begeleiding staan, kost het € 20,-.

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer