Zoeken
Lees voor

Vergoeding dieetadvisering

Dieetadvisering voor iedereen!

Dieetadvisering is opgenomen in het basispakket. Dit betekent dat iedereen 3 uren dieetadvisering vergoed krijgt (= ongeveer 4 à 5 afspraken bij de diëtist). Zorg vergoed vanuit het basispakket telt koste van het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar en ketenzorgpatiënten (diabetes, CVRM en COPD) betalen geen eigen risico. Vraag hiernaar bij uw huisarts.

De diëtisten werken samen met huisartsen, praktijk verpleegkundigen, fysiotherapeuten, verloskundigen en specialisten. We hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Aanvullend pakket

Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat in uw aanvullende pakket extra uren voor dieetadvisering zijn opgenomen. Kijk hiervoor in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Ketenzorg

Mensen met Diabetes Mellitus (suikerziekte) of COPD (een longaandoening) of CVRM (hart- en vaatziekten) komen vaak in aanmerking voor vergoeding via ketenzorg. Hierbij is het eigen risico niet van toepassing. Vraag hiernaar bij uw huisarts of praktijkondersteuner.
Zorg die vanuit het basispakket vergoed wordt, gaat (behalve bij kinderen tot 18 jaar) wel ten koste van uw eigen risico.

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer