Vergoedingen en tarieven diëtist

Dieetadvisering voor iedereen!

Vergoeding diëtist via basispakket:

Dieetadvisering is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekeraar. Dit betekent dat iedereen 3 uren dieetadvisering vergoed krijgt.

Over zorg vergoed vanuit het basispakket is de wettelijke eigen risico-bijdrage van toepassing. Voor kinderen tot 18 jaar en ketenzorgpatiënten (diabetes, CVRM en COPD) geldt geen eigen risico-bijdrage.

Aanvullend verzekerd?
Veel aanvullende pakketten vergoeden extra dieetadvisering bovenop de 3 uren die in het basispakket is opgenomen. Kijk hiervoor in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Contracten met zorgverzekeraars
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Aanvullend pakket

Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat in uw aanvullende pakket extra uren voor dieetadvisering zijn opgenomen. Kijk hiervoor in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Ketenzorg 

M​ensen met Diabetes Mellitus, COPD (een longaandoening) of CVRM (hart- en vaatziekten) komen vaak in aanmerking voor vergoeding via ketenzorg. Hierbij is geen eigen risico-bijdrage van toepassing. Vraag hiernaar bij uw huisarts of praktijkondersteuner. We geven dieetadvisering aan ketenzorgpatiënten uit alle gemeenten waar we spreekuur houden.

Hier vindt u onze tarieven.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag!
dietisten@zorgaccent.nl of bel naar 0900 0678.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

  Cliënt

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer