Zoeken
Lees voor

Kosten, indicatie en aanmelding wijkverpleging

Voor het inzetten van wijkverpleging heeft u een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige regelt dit voor u!

De wijkverpleegkundige bekijkt welke zorg nodig u nodig hebt (indiceren) en kijkt wie de zorg moet leveren. Wijkverpleging kan worden uitgevoerd door verpleegkundigen en verzorgenden, afhankelijk van uw zorgbehoefte

Ook bekijkt de wijkverpleegkundige  in goed overleg met u en uw familieleden welke en hoeveel zorg u nodig heeft. Uitgangspunt hierbij is dat u zich (weer) zo goed mogelijk zelf kunt redden.

Aanvragen Wijkverpleging

Voor verpleging en verzorging is geen verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. Als verzekerde kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met een team wijkverpleging in uw wijk of door te bellen met T. 0900 0678 (24 uur bereikbaar).

Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis verzorging of verpleging thuis nodig heeft, regelt u dat  via het transferbureau (hier kunt u aangeven naar welke organisatie uw voorkeur uitgaat),

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen betaalt hiervoor via de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar. Voor wijkverpleging geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets extra.

Let op!

In uw zorgpolis kunnen bepaalde voorwaarden beschreven staan over welke organisaties u kunt inschakelen. ZorgAccent heeft met alle grote zorgverzekeraars een contract afgesproken. Zorgverzekeraars waarmee ZorgAccent geen contract heeft, vergoeden maar voor een deel van geboden  wijkverpleging en dient u dus zelf te betalen.

 

Wijkverpleging omvat ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en deze zorg wordt geleverd ‘in de eigen omgeving’ van de verzekerde. Voorwaarde is dat er sprake is van ‘een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Samen met de huisartsenzorg is de ‘verpleging in de wijk’ erop gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondanks ouderdom, ziekte of beperking.
‘Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden betekent dat alle zorg die de verpleegkundige tot zijn deskundigheid rekent (zoals omschreven door de beroepsgroep)  uit het basispakket vergoed kan worden.

 

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer