Aanvraag indicatie

Aanvraag indicatie en kosten woon- en verpleeghuiszorg Thuis of in een Woonzorglocatie

Voor langdurige, intensieve zorg en begeleiding heeft u een Wlz (Wet Langdurige Zorg) indicatie nodig. U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Ook uw huisarts kan deze aanvraag verzorgen maar ook onze cliëntadviseurs zijn bereid hierbij te helpen. Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u blijvend toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Als u een Wlz indicatie heeft ontvangen van het CIZ kunt u kiezen of u deze zorg thuis op uw eigen unieke woonadres (Modulair Pakket Thuis) wilt ontvangen, via een geclusterde woonvorm (Volledig Pakket Thuis), of dat u op één van onze locaties wilt komen wonen. Daar bieden we deze zorg ‘net als thuis’.

Voor mogelijkheden kunt u contact opnemen met de cliëntadviseur van ZorgAccent.

Hoe vraagt u een indicatie aan?

Op de website van het CIZ staat hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. Om een beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag, verzamelt het CIZ informatie over u. Bijvoorbeeld over uw gezondheid en over uw huishouden. Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u in aanmerking komt voor zorg, hulp bij het huishouden en begeleiding. Het CIZ is een onafhankelijk orgaan waarop ZorgAccent geen invloed heeft. Onze clientadviseurs kunnen u ook helpen bij de aanvraag van een indicatie. Bel naar (0548) 68 80 00 of mail naar clientadviseurs@zorgaccent.nl

Eigen bijdrage woon- en verpleeghuiszorg

Voor woon- en verplegingszorg betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog die bijdrage is, hangt af van uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw gezin en het aantal uren hulp. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag berekent de hoogte van de bijdrage. Voor zorg met verblijf zijn er 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u de CAK-infolijn gratis bellen: 0800 1925 (op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur).
Welke zorg valt onder de WLZ of wie betaalt wat?

Cliënten en cliëntenraden in Wlz­-zorginstellingen hebben nogal eens vragen zoals: Wie betaalt de pedicure? Is een koekje een tussendoortje? Hoe zit het nu precies met de waskosten? Informatie over de zorg in een Wlz-instelling kunt u vinden in het WLZ-kompas in de rubriek ‘Overige voorzieningen‘. Het Wlz-kompas wordt geregeld aangevuld en geactualiseerd en is bestemd voor burgers en voor professionals in de zorg.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is iemand die niet bij ZorgAccent werkt en u helpt bij het stellen van de juiste zorgvraag. U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Meer informatie en contactgegevens van een onafhankelijke ondersteuner kunt u vinden via de volgende link: www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning
Ook de cliëntadviseurs van ZorgAccent kunnen u meer vertellen over wat de onafhankelijke cliëntondersteuning voor u kan betekenen.

Waar wilt u graag meer over weten?

Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

Cliënt

Onze cliënten
waarderen
ons met een 9.0

Beoordeel ons op
Zorgkaart Nederland

zorgkaartnederland zorgaccent
kaart locatie footer