Behandelmethodieken

Onderwerp: expertisecentrum

Verschillende modellen bij verlenen zorg

Binnen ZorgAccent werken met de verschillende modellen om zo de maximale zorg en aandacht aan cliënten te geven.

Empatisch directieve benadering

De empatisch directieve benadering betekent dat de zorgverlener zich inleeft in de gevoelens en denkwereld van de cliënt en laat merken dat hij begrijpt wat er in de cliënt omgaat en hoe hij zich daarbij voelt. Daarnaast geef hij richting aan het handelen door aanwijzingen te geven. De zorgverlener stuurt het gedrag van de cliënt. Dit betekent geen bevelen geven, maar aanwijzingen, invoelend en sturend.
Binnen ZorgAccent werken we met de verschillende modellen om zo de maximale zorg en aandacht aan de cliënten te geven. 

Steun, Stress, Kracht en Kwetsbaarheid model

Met dit model kunnen bevorderende factoren (steun en kracht) en remmende factoren (stress en kwetsbaarheid) in kaart worden gebracht. Bij het verlenen en organiseren van de zorg wordt rekening gehouden met de bevorderende en remmende factoren. Hiermee wordt het risico op decompensatie verkleind en de kwaliteit van leven verhoogd.

Millon

Ook wordt gewerkt met het model van Millon. Hierdoor kan persoonlijkheidsproblematiek beter worden begrepen en de bejegening kan beter worden afgestemd op de behoefte van de cliënt. Het doel van de bejegening is optimaal tegemoet komen aan behoeften van de cliënt.

Holistische mensvisie

De cliënt wordt beschouwd als een uniek individu met een geheel eigen identiteit en een geheel eigen beleving van gezondheid en ziekte. Er is aandacht voor psychische, sociale, somatische en spirituele aspecten van zijn leven.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: