Speciale corona-afdelingen voor coronapatiënten in de regio Twente

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT-instellingen) in Twente openen speciale corona-afdelingen voor coronapatiënten uit de regio. Met het openen van de corona-afdelingen spannen de organisaties zich samen met verzekeraar Menzis in om coronapatiënten zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen verplegen en om kwetsbare ouderen de juiste verpleging te bieden op veilige en geschikte plekken.   

Drie ringen
Er wordt gewerkt met een model dat uit drie ringen bestaat. Jochem Eenkhoorn, Manager Zorg & GRZ: “In de eerste ring kunnen besmette inwoners, bewoners en cliënten op hun huidige woonplek blijven (thuis of in een verpleeghuis). Zij worden daar geïsoleerd verpleegd. Als dit om redenen niet meer kan, wordt opgeschaald naar ring 2. Dit houdt in dat besmette inwoners, bewoners en cliënten bij elkaar op een speciale corona-afdeling binnen onze locaties worden geplaatst.”

Corona-afdelingen
De speciale corona-afdelingen (ook wel corona cohort-afdeling) worden gerealiseerd binnen de muren van de verschillende VVT-instellingen. Mensen met corona worden bij elkaar geplaatst op deze afdeling. Jochem Eenkhoorn: “Wij nemen natuurlijk alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.” De afdelingen zijn volledig afgesloten van andere afdelingen binnen de locatie, daarnaast is er een vast team van zorgmedewerkers werkzaam. Zij dragen continu beschermende kleding. Door deze manier van werken kunnen bovendien de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen optimaal worden ingezet. Inmiddels zijn er in twee weken tijd binnen Twente 11 corona-afdelingen beschikbaar. “Momenteel hebben we daar de beschikking over 130 bedden. Indien nodig kan dat uitgebreid worden naar 150 bedden.”

Zorghotel
Bij een grote stijging van corona-besmettingen kan opgeschaald worden naar de derde ring. In dat geval wordt ook een externe locatie (zorghotel) in gebruik genomen. De plannen daarvoor liggen klaar, de locatie is gevonden en de VVT-instellingen bereiden zich voor op het in gebruik nemen van het zorghotel. Judith Besten, procesmanager Zorg: “In het zorghotel hebben we niet alleen plek voor corona-patiënten, maar ook voor niet-besmette patiënten. Het betreffen mensen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, maar ook niet direct terecht kunnen in een verpleeghuis of in het ziekenhuis. Ook kunnen dit mensen zijn die niet langer in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar nog onvoldoende hersteld zijn om terug naar huis te gaan. Uiteraard is er een strikte scheiding tussen patiënten mét en zonder corona. Op deze manier willen we de druk op de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en thuiszorg verlagen.”

Samenwerking
Carintreggeland, De Posten, Liberein, Livio, TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Manna en Zorggroep Sint Maarten hebben de krachten gebundeld om 1e-lijns zorg in Twente in stand te houden en te versterken. Het openstellen van de cohortafdelingen helpt de verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen, de huisarts en de thuiszorg te ontlasten.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer