Zoeken
Lees voor

Coronavirus

Coronavirus

UPDATE 15 maart 2020

ZorgAccent volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Daarvoor staan we in contact met de GGD Twente en het RIVM. We volgen hun adviezen in het nemen van eventuele maatregelen om besmetting te voorkomen. Dit roept bij u wellicht vragen op.

Mogen bewoners van onze woonzorglocaties bezoek ontvangen?

Afgelopen vrijdag hebben de eerste contactpersonen van onze bewoners een brief ontvangen, waarin wij ondermeer over bezoek aan onze locaties hebben geschreven. Inmiddels gaat ZorgAccent de richtlijnen met betrekking tot het bezoek aanscherpen!

Aan bezoekers vragen we: kom met één persoon per bezoek bij uw naaste. Daarnaast verzoeken we u om samen naar de eigen kamer van de bewoner te gaan. Als dat laatste niet mogelijk is, overleg dan met de zorgmedewerker waar u het beste kunt gaan zitten.

Wanneer u zelf niet fit bent, kom dan even niet.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Tot nu toe is er nog geen COVID-19 besmetting vastgesteld bij ZorgAccent en dat willen we graag zo houden. Daarom houden we alle ontwikkelingen goed in de gaten en volgen we de richtlijnen en adviezen van de RIVM en de GGD Twente. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Was uw handen regelmatig en goed
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • En vanwege COVID-19 nu aanvullend: geen handen schudden

We hebben voor onze medewerkers in de wijkverpleging een leaflet laten maken met informatie hoe ZorgAccent hoopt besmetting te voorkomen, die zij aan hun clienten kunnen geven. In onze woonzorglocaties hangen posters waarop wij bovenstaande richtlijnen hebben opgenomen. Alle medewerkers van ZorgAccent hebben via het intranet toegang tot een uitgebreide online bibliotheek met actuele informatie en ondersteunende middelen.

Gaan evenementen zoals de familieavonden nog door?

Volgend op de maatregelen die onze regering heeft genomen, stellen we bijeenkomsten die niet noodzakelijk zijn voor de cliëntenzorg, tot nader bericht uit. Dit doen we uit preventief oogpunt en uit voorzorg voor onze kwetsbare doelgroep. Wanneer veel mensen bij elkaar zijn, vergroot de kans op besmetting. Zeker als zorgorganisatie willen we geen enkel risico lopen dat er door een bijeenkomst een besmetting zou zijn die de gezondheid van cliënten, bezoekers en medewerkers in gevaar zou kunnen brengen. Dit geldt voor familieavonden, herdenkingsbijeenkomsten, informatie-avonden, kerkdiensten, herdenkingsdiensten, optredens, uitstapjes en andere samenkomsten in onze woonzorglocaties. Dit is uiteraard jammer voor onze doelgroep maar uit het oogpunt van hun veiligheid vragen wij uw begrip. We doen dit zodat onze medewerkers zo goed mogelijk voor onze kwetsbare doelgroep kunnen blijven zorgen.

Blijven de medewerkers van de teams wijkverpleging zorg verlenen aan cliënten in de wijk?

De zorgverlening van de wijkteams bij cliënten thuis blijft doorgaan. Wanneer een cliënt griepachtige verschijnselen vertoont, worden er in afstemming met de huisarts passende maatregelen getroffen.

Vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351 Daarnaast vindt u op de website van het RIVM alle informatie over het coronavirus.

Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.