Update 30 maart – Ontwikkelingen (preventie) Coronavirus

Update 30 maart, 15.30 uur - Ontwikkelingen (preventie) Corona & COVID-19-virus

UPDATE 30 MAART 2020

Dagbestedingslocaties blijven langer gesloten; deelnemers per brief geïnformeerd

Op 13 maart 2020 hebben wij deelnemers, mantelzorgers en eerste contactpersonen van onze dagbestedingslocaties schriftelijk geïnformeerd over de voorlopige sluiting van dagbesteding tot 1 april 2020 vanwege de uitbraak van het coronavirus. Tot op heden is het gelukt om de dagbesteding op alternatieve manieren aan te bieden; daar zijn we iedereen die dat mogelijk maakt erg dankbaar voor.
Vandaag, 30 maart hebben wij deelnemers en hun familie een brief gestuurd dat onze locaties van de dagbesteding tot nader order dicht blijven. Wij gaan deelnemers, mantelzorgers en eerste contactpersonen pas weer informeren wanneer bekend is dat wij de locaties dagbesteding weer kunnen openen. Wij gaan ervan uit dat de deelnemer in contact met familie/contactpersonen afspraken blijft maken nu de dagbesteding langer gesloten blijft. Daarnaast blijven wij als ZorgAccent natuurlijk ook denken in mogelijkheden voor deze mensen.

Afschalen Wijkverpleging

Gisteravond heeft u misschien op Nieuwsuur gezien dat veel zorgorganisaties hun wijkverpleging afschalen of helemaal stopzetten. ZorgAccent streeft er nog steeds naar om mensen zo lang mogelijk thuis te blijven verzorgen en verplegen. Hiermee willen wij voorkomen dat er een te grote druk bij de mantelzorgers en op de ziekenhuizen komt te liggen. Wel gaan we kritisch kijken om het aantal contactmomenten terug te brengen. Als in de wijk wordt afgeschaald, dan kunnen geïnteresseerde wijkverpleegkundigen worden ingezet op de Corona-cohortafdelingen.

UPDATE 27 MAART 2020

Is er binnen ZorgAccent-locaties een besmetting met coronavirus geconstateerd?

Vanuit ZorgAccent doen wij alles wat in onze mogelijkheid ligt om verspreiding van het corona virus af te remmen. Ondanks alle inspanningen kan niet worden voorkomen dat het corona virus zich verspreidt. Bij ZorgAccent is het virus lang buiten de deur gebleven maar wij moeten nu helaas melden dat bij ons sinds gisteren bewoners besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het gaat om bewoners wonend op het terrein van Krönnenzommer in Hellendoorn. Over afdelingen en personen geven wij geen nadere details. Cliënten die besmet zijn met corona of waarbij verdenking op besmetting is, worden geïsoleerd verpleegd om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Medewerkers en familieleden van de bewoners van deze afdeling zijn hierover geïnformeerd.

Besmette bewoners/cliënten worden wanneer noodzakelijk verpleegd op onze cohortafdeling die sinds vandaag geopend is. Dit is een geïsoleerde locatie waar mensen worden verpleegd die met corona zijn geïnfecteerd. Hier worden zij verzorgd door een vaste groep van zorgmedewerkers en artsen, die beschermende kleding dragen. ZorgAccent volgt hierbij steeds de meest actuele landelijke hygiënerichtlijnen, adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD.

UPDATE 26 MAART 2020

Kun je ook besmet raken via kaarten, tekeningen en andere materialen?

Sinds we geen bezoekers meer toelaten op onze locaties, ontvangen onze bewoners vele kaarten, tekeningen en andere creatieve uitingen. Een ontzettend mooi gebaar dat het leven van onze bewoners net weer wat meer kleur geeft. Nu zijn er geluiden dat het coronavirus ook op post kan overleven en dat levert natuurlijk weer veel onzekerheid op.

Het landelijke OMT (Outbreak Management Team) heeft aan het ministerie van VWS aangegeven dat de kans dat het virus op oppervlakten, materialen of poststukken zit in Nederland heel klein is. De kans dat het virus dan nog besmettelijk is, is ook heel klein. Er is geen bewijs dat mensen hierdoor besmet raken. De algemene hygiëne-maatregelen moeten voldoende zijn om dit risico uit te sluiten.

Conclusie: wij zijn namens onze bewoners erg blij met deze extra vorm van aandacht. Wij gaan dit dan ook niet verbieden.

Mijn buurvrouw wil mondneusmaskers voor ons team naaien. Bieden die voldoende bescherming?

Onze zorgmedewerkers krijgen regelmatig vragen over het dragen van mondkapjes wanneer zij dichter dan 1,5 meter bij de cliënt moeten komen voor de verzorging of verpleging. Wij blijven ons houden aan de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Zelfgemaakte maskers waarvan verschillende voorbeelden op Social Media te zien zijn, bieden schijnveiligheid. Deze worden daarom ten zeerste afgeraden.

UPDATE 21 MAART 2020

Hoe zit het met bezoekers aan de Flierborgh, De Koppel, Castello en de Karekiet?

Ook in deze locaties wonen veel ouderen en kwetsbare mensen die deels ook verpleeghuiszorg ontvangen (De Koppel). Zoals Premier Rutte donderdagavond aankondigde worden landelijk verpleeghuizen en kleinschalige woonlocaties gesloten om de kwetsbare doelgroep te beschermen. Daarom hebben wij besloten vanaf heden De Koppel, het Flierborgh, de Karekiet en Castello, waar dat nog niet het geval is, de entreedeur ook overdag te sluiten tot wanneer landelijk andere maatregelen afgekondigd worden. U kunt er te allen tijde nog uit, alleen mensen kunnen niet zomaar binnen komen wandelen.  Wij kunnen formeel geen verbod opleggen aan bezoekers van deze locaties, toch verzoeken wij de bewoners / huurders vriendelijk, doch dwingend, de komende dagen geen bezoek te ontvangen.
Mocht de bewoner/huurder toch besluiten bezoek te ontvangen, dan maximaal 1 persoon én absoluut geen personen met gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts. Deze bezoekers moeten rechtstreeks van de ingang naar het appartement gaan en mogen niet dwalen door het gebouw. Bij vertrek geldt uiteraard hetzelfde. Wij zullen de entreedeur op het nachtslot zetten. Wij hebben gisteren een brief naar bewoners van het Flierborgh, De Koppel, Castello en de Karekiet verstuurd om hen te informeren.

UPDATE 20 MAART 2020

Mogen bewoners van de woonzorglocaties bezoek ontvangen? NEE!
Zoals Premier Rutte gisteravond aangekondigde worden landelijk verpleeghuizen en kleinschalige woonlocaties gesloten om de kwetsbare doelgroep te beschermen. Wij hadden deze maatregel al genomen, met in eerste instantie een ‘tenzij dit bezoek noodzakelijk is voor de zorg aan de bewoner’. Vanaf vandaag tot en met 6 april sluiten we al onze woonzorglocaties helemaal af en is bezoek onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Om al onze bewoners en medewerkers te beschermen moeten wij deze maatregel heel streng hanteren. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Als een bewoner voor onderzoek / behandeling naar het ziekenhuis moet. Dan mag er een familielid mee, graag melden bij de receptie
 • Ook als een familielid terminaal is, mag familie onder speciale voorwaarden zijn/haar familielid bezoeken/ waken in overleg met zorgteam en arts.

UPDATE 19 MAART 2020

Hospice blijft (nog) open
Hoewel alle vrijwilligers een brief hebben ontvangen dat zij tot en met 6 april hun werk niet meer kunnen doen, is er een uitzondering gemaakt voor de vrijwilligers van het hospice. Dit draait op vrijwilligers (en twee coördinatoren). Zonder hen zouden wij het Hospice moeten sluiten. Wij zijn hen – meer dan ooit – zeer dankbaar dat zij hun belangrijke werk blijven doen. En hebben er ook respect voor als zij er voor kiezen om dat tijdelijk niet te doen.

Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook
Vanaf vandaag plaatsen wij op Facebook: https://www.facebook.com/hoezosaai/ regelmatig berichten over vragen en antwoorden (voor zover van toepassing op ZorgAccent) over het coronavirus. Volg ons om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. het voorkomen van coronabesmetting bij ZorgAccent

UPDATE 18 MAART 2020

Het goede nieuws is dat er tot op heden nog geen bewoners besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Zijn er voldoende beschermende middelen?
Tot op heden zijn er nog voldoende beschermingsmaterialen binnen ZorgAccent aanwezig. Op regionaal niveau worden voorbereidingen getroffen om centraal gecoördineerd de juiste beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen daar waar nodig: bij iedereen regionaal en landelijk staat het krijgen van mondmaskers op nummer 1. Ook wordt door onze inkoop landelijk én regionaal contact gezocht met andere organisaties waar we beschermingsmaterialen kunnen opvragen; zoals pedicures, autobranche verf & spuiten, schildersbedrijven, tandartsen, laboratoria.

Bij wie kan ik mij melden als ik wat wil afleveren of vragen bij een locatie van ZorgAccent?
Vanaf vandaag zijn op 6 locaties van ZorgAccent tijdelijke recepties ingericht tussen 08.00 – 17.00 uur. Op de locaties is een receptioniste of gastvrouw aanwezig Alle locaties worden om 17.00 uur gesloten voor alle bezoek.

UPDATE 17 MAART 2020

Blijven de Grand Cafés en gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes open?
De Ontmoeting op Krönnenzommer en Grand Cafés op de woonzorglocaties sluiten tot en met 6 april. We verzoeken de bewoners om in het eigen appartement te eten en te drinken. De Ontmoeting en de Grand Cafés zijn tevens gesloten voor externen, dus ook voor families en mensen uit de buurt. 

Hoe worden vrijwilligers, cliënten wijkverpleging en familie van bewoners geïnformeerd?
Deze mensen hebben allemaal een brief ontvangen (of ontvangen deze op korte termijn) met informatie die voor hen van belang is. Daarnaast zetten wij naast updates op onze website ook het laatste nieuws op Facebookpagina, ‘Saai in de zorg, dacht ’t niet’ inzetten.

Behandelen jullie fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere behandelaren mij nog wel thuis?
Nee, tenzij er een medische urgentie is om de behandeling door te laten gaan. Dus we behandelen mensen alleen extern indien strikt noodzakelijk en natuurlijk met inachtneming van alle hygiënemaatregelen (handen wassen).

Waar kunnen postbodes en bezoekers met vragen terecht bij locaties?
We gaan voorlopig vanwege de crisisperiode bemenste recepties inrichten zodat postbodes en anderen niet door de locatie hoeven te lopen op zoek naar iemand die de post o.i.d. aanneemt.

Blijft mijn huishoudelijke hulp haar werk doen?
We blijven huishoudelijke hulp bieden aan onze cliënten. Hierbij volgen we de (hygiëne) richtlijnen vanuit de wijkverpleging en de woonzorg van ZorgAccent (gebaseerd op RIVM en GGD). Alle huishoudelijke hulpen zijn inmiddels per mail geïnformeerd over hoe om te gaan met deze bijzondere situatie.

Houdt mijn diëtist nog spreekuur?
Alle spreekuren en thuisbezoeken van diëtisten worden geannuleerd tot en met 6 april. Waar mogelijk maken diëtisten gebruik van beeldzorg via de Ipad of telefonisch.

Familie wil een bewoner uit een woonzorglocatie mee naar huis nemen.  
Wij vinden dit zeer onwenselijk en raden het ten zeerste af, omdat we geen zicht hebben op wat er in de periode dat een bewoner bij de familie is gebeurt. Ook legt dit mogelijk extra druk op de wijkverpleging. Daarnaast is het de bedoeling sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Indien u toch besluit een bewoner mee naar huis te nemen en thuis te verplegen zult u begrijpen dat wij daarvoor de verantwoordelijkheid niet kunnen nemen en het zorgkantoor hierover zullen inlichten.

Bericht van ZorgAccent PLUS

Hulpmiddelen voor thuisgebruik, Gemaksservices aan huis, rijbewijskeuringen en Theater met een toefje Zorg
Om verspreiding van het Coronavirus te beperken hebben wij tot en met 6 april al onze activiteiten stilgelegd en onze dienstverlening aan huis, daar waar noodzakelijk, tot een minimum beperkt. 

Gemaksservices aan huis
Dat betekent dat voor de audicien, kapper, pedicure, reparatieservice aan huis geen nieuwe afspraken worden ingepland. Bestaande afspraken annuleren we in overleg met de cliënt. We voeren alleen nog medisch noodzakelijke behandelingen uit zoals: een pedicurebehandeling bij een diabetesvoet.   

Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig?
Neem dan contact op met Medipoint via medipoint.nl/producten/lenen.html
De Medipoint Thuiszorgwinkels in Nijverdal, Almelo en Hengelo zijn open op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur. In overleg met Medipoint kunt u hulpmiddelen thuis laten bezorgen.  

Rijbewijskeuringen
De rijbewijskeuringen die gepland zijn op de donderdagen aan de Bellavistastraat in Almelo en op de vrijdag in Kronnenzommer Hellendoorn zijn geannuleerd!
Zou u hieraan deelnemen dan neemt de planner van de rijbewijskeuringarts contact met u op voor een nieuwe afspraak! 

Theater met een toefje Zorg 

ZINiN
De voorstellingen: De bezoeking van Toneelgroep  Het Volk van 27 maart is geannuleerd.
De nieuwe datum is: Donderdag 19 november 2020.
De film van de Beentjes van Hildegard 31 maart is geannurleerd.
Een nieuwe datum volgt!
  

Hof 88
De voorstelling: De bezoeking van Toneelgroep Het volk van 28 maart is geannuleerd.
De nieuwe datum is: zaterdag 20 juni 2020.

Parkgebouw
Voor de voorstelling van In de Tied van Theatergezelschap Tweeduster 3 april is geannuleerd er volgt zo snel mogelijk een nieuwe datum. 

We willen graag de activiteiten voortzetten,  maar dan wel in een situatie dat het weer verantwoord is en er geen risico’s meer zijn op onderlinge besmetting met het virus. 

UPDATE 16 MAART 2020

Zondag 15 maart zijn er landelijk extra maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. De maatregelen gelden tot en met 6 april. ZorgAccent vindt het belangrijk bewoners/cliënten, medewerkers en vrijwilligers een zo veilig mogelijke leefomgeving te bieden. Om die reden heeft ZorgAccent besloten om direct nadere maatregelen te nemen.

Nadere maatregelen

Wat betekent dit voor bewoners/cliënten, naasten, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en andere betrokkenen bij ZorgAccent? Hieronder leest u hier meer over. De maatregelen kunnen al naar gelang de (landelijke) ontwikkelingen worden aangepast.

Vragen die direct betrekking hebben op de woonzorg:

Mogen bewoners van de woonzorglocaties bezoek ontvangen?
Alle ZorgAccent verpleeg-en woonzorglocaties zijn in ieder geval tot en met 6 april zo veel mogelijk gesloten voor bezoek. Wij verzoeken familie om, als een bezoek niet echt noodzakelijk is, hun naaste in ieder geval tot en met 6 april niet te bezoeken. Indien een fysiek bezoek echt noodzakelijk is voor de continuïteit van de zorg van de naaste, dan kan dit in overleg met het zorgteam worden besproken, maar dient het bezoek zich in ieder geval te beperken tot een bezoek van maximaal één persoon per dag.

We realiseren ons dat dit een heel drastische keuze is. Toch nemen we dit besluit omdat we de gezondheid van onze bewoners en van onze medewerkers zo goed mogelijk willen beschermen. We vertrouwen graag op uw begrip daarvoor.

Tot die tijd doen onze medewerkers er alles aan om nóg een stapje extra te zetten en de bewoners zoveel mogelijk aandacht te geven en gezelligheid te creëren op de afdelingen of binnen de kamers/appartementen. We hopen dat u niet onnodig ongerust wordt, binnen de huizen wordt er enorm zorgvuldig gewerkt en worden hygiënemaatregelen streng gehandhaafd. Met de herziene bezoekersregeling proberen we dan ook juist de cliënt te beschermen en bijvoorbeeld de locaties zonder verdachte besmettingen ook onbesmet te houden.

Voor onze locatie De Koppel in Almelo geldt dit alleen voor de Eerstelijnsverblijfslocatie De Wissel.

Zijn leveranciers welkom bij ZorgAccent?
Leveranciers zijn niet welkom op de afdelingen, maar moeten hun goederen afleveren op een centrale plek binnen de ZorgAccent-locaties. Supermarkten kunnen de boodschappen afleveren bij de voordeur van de locaties. De teams nemen hiervoor contact op met ‘hun’ supermarkt.

Gaan de uitstapjes en activiteiten voor cliënten/bewoners door?
Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt landelijk: vermijd grote gezelschappen. Om die reden gaan activiteiten zoals familieavonden, herdenkingsbijeenkomsten, informatieavonden, kerkdiensten, optredens, uitstapjes, samen bewegen, muziek maken en andere samenkomsten in onze woonzorglocaties niet door. Voor kleinere activiteiten, zoals een wandeling met een enkele rondom de locatie geldt: dit is mogelijk.

Blijven de Grand Cafés en gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes open?
De Ontmoeting op Krönnenzommer en Grand Cafés op de woonzorglocaties sluiten tot en met 6 april. We verzoeken de bewoners om in het eigen appartement te eten en te drinken. De Ontmoeting en de Grand Cafés zijn tevens gesloten voor externen, dus ook voor families en mensen uit de buurt.

Kan ik nog naar de kapper en pedicure?
Tot en met 6 april zijn de kapsalons gesloten. Ook pedicures komen tot en met 6 april niet voor behandeling op de locaties, mits er een medisch noodzakelijke reden voor is (bijv. diabetische voet).

Krijgen de bewoners nog koffie op hun kamer?
Medewerkers zorgen dat daar waar u gewend was dat de koffievrijwilliger langskwam, u uw koffie op een andere manier krijgt, als u dat zelf niet kunt.

Worden de ZorgAccent-locaties extra schoongemaakt?
Het schoonmaakbedrijf krijgt extra schoonmaakinstructies. Er wordt extra tijd en energie gestoken in het schoonmaken van handcontactpunten zoals lichtknoppen, deurkrukken, trapleuningen, kranen en liftknoppen, maar ook toetsenborden, muizen en telefoons.

Vragen die betrekking hebben op wijkverpleging

Blijven de wijkzorgmedewerkers zorg verlenen aan cliënten in de wijk?
De zorgverlening van de wijkteams bij cliënten thuis blijft doorgaan. Wanneer een cliënt griepachtige verschijnselen vertoont, worden er in afstemming met de huisarts (de juiste maatregelen getroffen.

Maar wat als onze medewerkers ziek worden?
Wij realiseren ons dat Corona de nodige vragen, spanning en misschien ook wel wat angst met zich meebrengt. Onze wijkteams doen hun uiterste best om onze cliënten zo goed mogelijk, veilig en hygiënisch te verplegen/verzorgen en te begeleiden.

Ook hier volgen we de richtlijnen van het RIVM. Onze medewerkers werken door tenzij zij hoesten, verkouden zijn, griepverschijnselen hebben, kortademig zijn EN koorts boven de 38 ºC hebben. Voor het geval er meerdere medewerkers in een team ziek worden, vragen wij u om uw familie en/of mantelzorger / buren te vragen wat zij voor u kunnen betekenen. Wij raden aan om dit nu al voor te bereiden. We doen ons uiterste best om in ieder geval de meest noodzakelijke zorg te blijven bieden.

Maar het kan zijn dat we later bij u komen dan u gewend bent. Ook kan het zijn dat wij minder momenten per dag langs kunnen komen. Zo nodig verlenen wij telefonisch of via beeld zorg.  Dit zullen we zorgvuldig met u afstemmen.

Cliënten die (mogelijk) besmet zijn met Corona worden aan het einde van de route verzorgd.

Gaan de dagbestedingen door?
Alle dagbestedingslocaties zijn gesloten tot en met maandag 6 april. Cliënten en contactpersonen zijn hierover geïnformeerd. Waar nodig denken we mee over alternatieven.

Blijven de uitleenpunten open?
De uitleenpunten voor hulpmiddelen zijn gesloten tot in ieder geval 6 april a.s. Onze zorgmedewerkers zijn volop nodig in de zorg. Door het extra aantal te verwachten telefoontjes doen wij wel een uitdrukkelijk verzoek om de “uitleen opdrachten” via medipoint.nl/producten/lenen.html te regelen. Dit bespaart zowel tijd voor de zorgprofessional als Medipoint.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer