Veilig en gezond de weg op met RijbewijskeuringsArts.nl

U wilt graag mobiel zijn en blijven!

RijbewijskeuringsArts.nl heeft de laagste prijsgarantie
ZorgAccent heeft een samenwerking met de ‘RijbewijskeuringsArts.nl’ die op verschillende plaatsen in het land de herkeuring voor uw rijbewijs verzorgt. Heeft u een medische keuring nodig voor het verlengen van uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent? Of omdat u jonger bent dan 75 jaar en een groot rijbewijs heeft (CD) dat om de vijf jaar verlengd moet worden, dan kunt u een afspraak maken met het landelijke afsprakenbureau via telefoonnummer: 085 0180800 of bekijk voor meer informatie de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl

Keuren aan huis
Laat uw gezondheid het niet toe om naar onze locatie in uw buurt te komen? Dan verlenen wij in overleg een rijbewijs- of medische keuring aan huis of bij uw (thuis)zorgcentrum. Informeer naar de mogelijkheden!

Bekijk hier de flyer
9/RKA-flyer-sept-2022.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>Download de flyer

 

Voorbereiding

 1. Koop een gezondheidsverklaring bij het CBR (mijncbr.nl) of de gemeente en vul deze in.
 2. Het CBR stuurt deze keuringsverslagen naar u op.
 3. Deze keuringsverslagen (bijv. voor diabetes, hart en vaatziekten etc.) neemt u mee naar de keuring. Onze keuringsartsen voeren digitaal de keuringsverslagen in (Zorgdomein).
 4. Informeer bij uw zorgverzekering of u in aanmerkingkomt voor een vergoeding.

Heeft u uw zorgdomein code (ZD-code) nog niet van het CBR ontvangen, geen paniek: de keuring bij de arts kan gewoon doorgaan.

Tarieven en ledenvoordeel ZorgAccent PLUS
Bij Rijbewijskeuringsarts.nl bent u , naast een goede keuring ook verzekerd van een goede ledenprijs.
 

Let op extra 5% korting bij een online afspraak via: www.rijbewijskeuringsarts.nl 

                                                                    Tarieven  –   Online Tarieven

Lid Rijbewijskeuring 75 + A/B/BE           € 45,-            € 42,75
Geen lid van ZorgAccent                             € 57,50

Lid Rijbewijskeuring tot 75 jaar                € 60,-             € 57,-
A/B/BE/CE/D/DE ( taxipas, medibus, touringcar en klein vaarbewijs)
Geen lid                                                          € 72,50

Alle tarieven zijn inclusief BTW 21 % BTW – u kunt pinnen.

Liever contact? Mail of bel met het afsprakenbureau via: afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl of  via telefoonnummer: 085 0180800
(ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur)

De keuring vindt plaats conform de richtlijnen van het CBR. De keuringsarts werkt digitaal, voor een snellere aankomst van uw keuringsverslag bij het CBR.  

Advies: maak vier maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw rijbewijs een afspraak voor een keuring. 

Nieuw: Heeft u advies nodig of medische vragen omtrent uw keuring?
Dokter Sadiek weet uit ervaring dat u tegen allerlei complexe vragen aan kunt lopen over uw medische – en/of rijbewijskeuring. Om die reden biedt hij speciaal voor u deze dienst aan. 

Medische vragen en advies rijbewijskeuring, unieke medische dienst bij RijbewijskeuringsArts.nl

“Burgers ervaren dat zij bij hun medische hulpvraag over rijbewijskeuringen vanuit diverse instanties geen maatwerk advies ontvangen. Vaak worden zij herhaaldelijk doorverwezen en blijft een advies en/of oplossing voor de specifieke medische situatie uit. Mogelijk ligt dit aan tijdgebrek of een matige kennis uit de keuringspraktijk.
Het gevolg is helaas dat de persoon ervaart van het kastje naar de muur te worden gestuurd”.

Advies op maat
Met meer dan 20 jaar ervaring in dit vak (meer dan 70.000 rijbewijskeuringen verricht) krijgt u van dokter Sadiek een op maat gesneden advies, die toegespitst is op uw specifieke medische situatie. Dokter Sadiek gaat met u in gesprek en zal met uw goedvinden uw medische situatie in relatie tot uw hulpvraag beoordelen. Hierna volgt zijn advies over de vervolgstappen die u zou kunnen nemen. De keus is aan u, want u bepaalt wat goed voor u is.

Welke voorbeelden uit de praktijk komen bij deze dienst voor?
– U heeft een medische aandoening (bijvoorbeeld beginnende dementie) ontwikkeld:
adviezen over de consequenties hiervan voor u in relatie tot autorijden;
– Medicatiegebruik: adviezen over medicatiegebruik in relatie tot autorijden
– Vragen over rijtesten: welke rijtesten bij het CBR aan de orde kunnen komen
– Blessures: hoe om te gaan met een voetbalblessure, terwijl u de volgende dag moet
afrijden
– Overmachtssituaties: door overmacht niet kunnen afrijden, wat dan te doen?
– Medische aandoeningen en werk: mogelijkheden te kunnen blijven rijden en werken
na bijvoorbeeld, epilepsie, herseninfarcten, diabetes mellitus, hartaandoeningen
– Medische verklaringen: voor uw verzekeraar bij schade door toedoen van een ander
– Verschillen van inzicht over rijvaardigheid van de ouder: een of meer kinderen
verschillen van mening over de rijvaardigheid van ouder, terwijl deze wilsbekwaam
is.

De voordelen
Tijdwinst; u wordt gericht geholpen en niet van het kastje naar de muur gestuurd
–  Snel, deskundig en maatwerk advies: u wordt geholpen, u krijgt het juiste en beste
advies van dokter Sadiek zelf (algemeen medisch directeur van RijbewijskeuringsArts.nl, BIG-geregistreerd arts en voormalig medisch adviseur van
het CBR
– U betaalt slechts €75,- (incl. BTW), voor leden en niet leden (voor gesprek, medische
beoordeling en advies).

Kortom: dokter Robert Sadiek denkt graag met u mee in oplossingen die tegemoet komen aan uw hulpvraag én die medisch verantwoord zijn. Hij heeft als motto:
“u medisch helpen is mijn roeping, daarom ben ik dienstverlener”!

Afspraak maken?
Heeft u medische vragen en advies nodig voor uw rijbewijskeuring, vraag dan een persoonlijk consult aan bij dokter Sadiek via afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl  

Lid worden en meteen de korting ontvangen bij de RijbewijskeuringsArts.nl?  
Vul het formulier volledig in Lid worden van ZorgAccent PLUS of iemand anders lid maken?: met vermelding van reden -lid worden rijbewijskeuring- en klik op versturen.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van Zorgaccent? ( ik had mijn werk jas aan) Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.2

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer