Zoeken
Lees voor

Zorg in Hospice Noetsele

24 uur per dag zorg in Hospice Noetsele

In Hospice Noetsele wordt u 24 uur per dag verzorgd. Twee coördinatoren nemen de verpleegkundige zorg voor hun rekening, ondersteund door een team specialisten. De 24 uurs zorg wordt voor een groot deel door geschoolde vrijwilligers gedaan.

In hospice Noetsele wordt u 24 uur per dag verzorgd. De professionele medewerkers nemen de organisatie en verpleegkundige zorg voor hun rekening ondersteund door een team specialisten van ZorgAccent op afroep. 

De persoonlijke en huishoudelijke zorg wordt voor een groot deel door geschoolde vrijwilligers gedaan onder begeleiding van de medewerkers, of samen met medewerkers. Deskundigheidsbevordering is een vast terugkerend onderwerp binnen het vrijwilligersbeleid binnen ons hospice om de kwaliteit van zorg op een hoog niveau te houden. 

Verpleegkundige zorg

Het professioneel team bestaat uit 2 coördinatoren en 4 medewerkers (ziekenverzorgende, verzorgende individule gezondheidszorg (VIG), palliatieve verpleegkundige) Het professioneel team is allemaal extra geschoold in palliatieve-terminale zorg. 
De verpleegkundige zorg wordt gegeven door het professionele team van het hospice. Het team is 24 uur  bereikbaar- en beschikbaar. Ook wordt er gebruik gemaakt van het medisch technisch handeling team (ThoeZ Twente) voor specialistische verpleegkundige zorg. 

Medische zorg

Komt u uit Hellendoorn of Nijverdal dan zal uw eigen huisarts de medische zorg blijven doen.
Indien u buiten Hellendoorn of Nijverdal woont dan neemt Hilde de Meijer (Specialist Ouderen Geneeskunde de zorg van uw huisarts over. 

Hilde de Meijer (SOG) en Bernarda Heslinga (palliatief kaderarts en huisarts in Hellendoorn) zijn daarbij ook beleidsmatig betrokken bij de organisatie van Hospice Noetsele. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de coördinatoren en beide artsen. 

Bekijk meer

Hospice het Noetsele ligt op het terrein van Krönnenzommer

Ontspannen in de wellness

En gezellige huiskamer

Opname bij Hospice Noetsele

Besloten tuin met mooi terras

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer