Praktische zaken als u woont bij ZorgAccent

Welke kosten vallen onder verblijf/ welke niet?

Ziektekostenverzekering

Een basisverzekering is voor alle inwoners van Nederland verplicht, dit is vastgelegd in de Zorgverze- keringswet. Vanuit de ziektekostenverzekering wordt bijvoorbeeld de behandeling door een specialist van het ziekenhuis bekostigd.

Aanvullend pakket nodig?
Als u op een woonzorglocatie verblijft op basis van een Wlz-indicatie inclusief behandeling, is het aan u zelf of u zich aanvullend wilt verzekeren. De zogeheten ‘basis’ zorg wordt vergoed uit de Wlz (Wet Langdurige zorg). Een aanvullende verzekering kan te overwegen zijn wanneer u bijvoorbeeld alternatieve zorg en/of een vergoeding voor een bril wenst. Voor eventueel advies hierover, verwijzen wij u aar uw eigen zorgverzekeraar.

Huisarts als medisch verantwoordelijke?
Als u bij ons woont op basis van een Wlz-indicatie zónder behandeling, betekent dit dat uw eigen huisarts verantwoordelijk is voor uw medische zorg. De zorg geleverd door paramedici (fysio, ergo, logo enz.) wordt (veelal) uit de aanvullende verzekering bekostigd. Het is aan u om te overwegen om u aanvullend te verzekeren voor deze zorgverlening.

Aansprakelijkheidsverzekering

Middels een door ZorgAccent afgesloten aansprakelijkheidsverzekering bent u gedurende uw verblijf verzekerd tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid. Vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen, valt niet onder de aansprakelijkheid.

Inboedelverzekering

ZorgAccent heeft een collectieve inboedelverzekering afgesloten voor de huishoudelijke inboedel van bewoners, woonachtig op een van haar woonzorglocaties. Actuele dekkingsbedragen en eigen risico, zijn op te vragen via de afdeling of het woonservicecentrum (woonservicecentrum@zorgaccent.nl).

Brandverzekering

Voor schade ten gevolge van brand is ZorgAccent verzekerd voor haar woonzorglocaties.

Tandarts / Mondzorg

ZorgAccent werkt samen met een tandarts welke gespecialiseerd is in het leveren van mondzorg aan bewoners op woonzorglocaties. Valt u onder de Wlz inclusief behandeling, dan heeft u geen kosten; controles en behandeling worden vergoed vanuit de Wlz. Heeft u een Wlz-indicatie zonder behandeling dan zijn de kosten voor uw zorgverzekeraar of voor uzelf. De tandarts zal dan eerst overleggen over de behandeling en bijkomende kosten, voordat een behandeling wordt ingezet. Meer informatie over mondzorg leest u op deze pagina of download de folder over mondzorg bij ZorgAccent.

Voetzorg

ZorgAccent regelt de Voetzorg via voetencentrum Wender. Zij zorgen ervoor dat elke bewoner, waarbij basis Voetzorg onvoldoende is, behandeld wordt door de pedicure. Alle kosten met betrekking tot Voetzorg vallen onder de WLZ (met uitzondering van bewoners met een indicatie WLZ nul). Meer informatie over voetzorg leest u op deze pagina.

Kosten voor verblijf met zorg

Eigen bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage als u zorg en/of ondersteuning ontvangt in een instelling of thuis (ZorgAccent hanteert de term ‘woonzorglocatie’). De kosten van de zorg worden betaald uit de Wlz of de Wmo (beschermd wonen). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw zorg of indicatie én uw persoonlijke situatie. Het inkomen en vermogen bepalen de hoogte van de eigen bijdrage, de indicatie en persoonlijke situatie het soort eigen bijdrage: laag of hoog.

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK: www.hetcak.nl

Eigen risico
U betaalt een eigen risico als u zorg en/of ondersteuning ontvangt wanneer u bij ons tijdelijk verblijft op basis van Eerstelijns Verblijf (ELV). De kosten van het Eerstelijns Verblijf worden betaald door de zorgverzekeraar. Met het eigen risico betaalt u (mogelijk) een deel van de kosten zelf, afhankelijk van de overige zorgkosten in uw situatie bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet.

 

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer