Boek: Accent op Korsakov

Onderwerp: expertisecentrum

Drs. Mariëlle Bakker, psycholoog bij ZorgAccent laat in haar boek ‘Accent op Korsakov’ zien dat de manier van begeleiden bepalend is voor de kwaliteit van leven van de cliënt.

Psycholoog ZorgAccent schrijft boek over Korsakov

Kunnen cliënten met het syndroom van Korsakov nieuwe vaardigheden aanleren? Ja, is de ervaring van drs. Mariëlle Bakker, psycholoog bij ZorgAccent. Zij beschrijft in ‘Accent op Korsakov’ de gelijknamige begeleidingsmethodiek van ZorgAccent, waarin verschillende methodieken, zoals foutloos leren, differentiatie en het acht-fasen-model, zijn geïntegreerd en elkaar versterken. Cliënten (her)leren vaardigheden in verschillende fasen, waarbij de begeleiding in opeenvolgende fasen telkens van grotere afstand plaatsvindt. Deze begeleidingsmethodiek is succesvol in het vergroten van de kwaliteit van leven van korsakovcliënten, tot tevredenheid van zowel cliënten als zorgverleners. Het boek biedt een praktisch handvat voor begeleiders en andere professionals die werken met korsakovcliënten. Hoogleraar neuropsychologie Prof. Dr. Roy Kessels schreef het voorwoord voor ‘Accent op Korsakov’. 

Kwaliteit van leven voor Korsakov cliënten

Mariëlle Bakker werkt sinds 2008 bij ZorgAccent waar zij betrokken is bij de zorg voor clienten met het syndroom van Korsakov. ‘Dankzij onze jarenlange expertise kunnen we de Korsakovclienten een zo groot mogelijke kwaliteit van leven bieden. De zorg wordt aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de clienten. Vanuit het expertisecentrum van ZorgAccent delen we graag onze kennis en ervaring. Vandaar nu ook dit boek'.

Boek bestellen? Dat kan via onderstaand bestelformulier!

Maak het te betalen bedrag over op rekeningnummer NL 14 RABO 0102 101 809 t.n.v. ZorgAccent, onder vermelding van 'bestelling boek Korsakov'.

Kosten per boek: € 19,50 (ex. verzendkosten).
LET OP: Per boek gelden EXTRA verzendkosten van € 4,00

Lees minder Lees meer

Bestel hier het boek: Accent op Korsakov!

Deel of stuur door: