Onze Cliëntenraden

Onderwerp: overig

Al onze cliënten worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. Deze raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Denk daarbij aan zaken als medezeggenschap bij de totstandkoming van beleid, zoals over de zorgverlening of advies naar aanleiding van veranderingen in de organisatie van zorg. De Cliëntenraad is voor onze organisatie als geheel van grote waarde!

ZorgAccent heeft een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden

ZorgAccent heeft een Centrale Cliëntenraad en Lokale Cliëntenraden.

Naast de Centrale Cliëntenraad zijn er ook diverse Lokale Cliëntenraden, die specifiek opkomen voor de belangen van onze cliënten in de woonzorgcentra en de thuiszorg.

Lokale cliëntenraden

Waar de Centrale Cliëntenraad in het algemeen erop toeziet dat de eigen identiteit en de individuele vrijheid van de cliënten centraal staan in het beleid, richten de Lokale Cliëntenraden zich op het welzijn van de cliënten in de woonzorgcentra, het verpleeghuis en de cliënten van de thuiszorg. Binnen ZorgAccent zijn verschillende Lokale Cliëntenraden die elk enkele leden afvaardigen in de Centrale Cliëntenraad. Momenteel zijn een aantal cliëntenraden tijdelijk samengevoegd, we zijn op zoek naar versterking binnen de Cliëntenraden. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u dit kenbaar maken via email: centralecliëntenraad@zorgaccent.nl of telefoon: 0548-688000. 

In de komende tijd worden ook doelgroepenbijeenkomsten georganiseerd waarin kennisoverdracht centraal zal staan. Bekeken wordt of de medezeggenschapstructuur in de toekomst gewijzigd kan worden. 

Activiteiten centrale cliëntenraad

Om haar doelstelling te bereiken voert de Centrale Cliëntenraad de volgende activiteiten uit:

 •  Het verstevigen en handhaven van de rechtspositie van de cliënt;
 •  Het beoordelen van de dienstverlening door de instelling in het algemeen en op onderdelen;
 •  Het voeren van overleg met de Raad van Bestuur volgens de gemaakte afspraken;
 •  Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van een goed woon- en leefklimaat;
 •  Het onderhouden van contacten met de cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten;
 •  Het onderhouden van contacten met de landelijke organisatie van cliëntenraden en met andere cliëntenraden in de regio

Meer weten?

Wilt u iets vragen of heeft u een advies voor de cliëntenraad, bel of mailt u hen dan:

Centrale Cliëntenraad
Postbus 226
7600 AE Almelo
T. 0548-688000 of 0548-688146.

Email: centralecliëntenraad@zorgaccent.nl

of rechtstreeks met de contactpersoon van desbetreffende cliëntenraad: 

 • • Lokale Cliëntenraad van woonzorgcentrum De Blenke, De Hoge Es, De Parallel, Duivecate, Stadskwartier en Wedervoort: Albert Bosch, telefoon: (0548) 655 206 of stuur een e-mail.
 • • Lokale Cliëntenraad van woonzorgcentrum Het Liefferdinck, De Nienenhoek en de Heemsteresch: Jan Visscher, telefoon: (0546) 672 331 of stuur een e-mail.
 • • Lokale Cliëntenraad van verpleeghuis Krönnenzommer: Trudy Blikmans, telefoon: (0570) 866 630 of stuur een e-mail
 • • Lokale Cliëntenraad woonzorgcentra De Koppel en De Hofkamp: Emma Massink, telefoon: (0546) 824 587 of stuur een e-mail
 • • Cliëntenraad Thuiszorg: Siny Avenhuis, telefoon: (0546) 642737 of stuur een email aan sinywerner@live.nl

 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: