Stichting Vrienden

Onderwerp: overig

Voor onze cliënten in onze woonzorgcentra of in de verpleeghuizen zijn meerdere Stichtingen Vrienden actief.

Voor een leuker leven van onze bewoners

Het doel van de Stichting Vrienden is de onderlinge contacten van de bewoners te bevorderen om te voorkomen dat zij geïsoleerd raken. Op deze manier draagt de stichting bij aan een goed en plezierig leefklimaat. Door financiële middelen beschikbaar te stellen voor zaken en activiteiten, die binnen de exploitatie van onze organisatie niet te realiseren zijn, dragen de Stichtingen Vrienden bij aan een goed en plezierig leefklimaat voor onze bewoners. De besturen van de Stichtingen Vrienden bestaan uit vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de cliënten.

Gunt u onze bewoners ook meer plezier? Word donateur!

Kijk eens bij één van de Stichtingen om te zien wat zij hebben gerealiseerd. Ondersteunt u het doel van de Stichtingen Vrienden? Word dan donateur van de Stichting van uw voorkeur. Ook een eenmalige gift is van harte welkom. 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: