Accent op Korsakov

Accent op Korsakov

Het expertisecentrum van ZorgAccent heeft jarenlange ervaring en kennis opgebouwd in het behandelen en begeleiden van cliënten met het syndroom van Korsakov. Op dit moment bieden wij zorg aan 76 cliënten.

Lees hier een interview met Ans Oosterwechel, coach Korsakov bij ZorgAccent.

Accent op Korsakov

Visie Korsakov: drie peilers

De visie Accent op Korsakov is opgebouwd uit drie pijlers: empatisch directieve benaderingswijze, differentiatie binnen kleinschalig wonen en het 8-fasenmodel.

Empatisch directieve benaderingswijze

Cliënten met het syndroom van Korsakov hebben behoefte aan een specifieke benaderingswijze. Wij werken vanuit een empatisch directieve benadering en bieden naast een vast dagprogramma ook een vaste structuur. Wij werken onder andere met de vijf K’s: in korte, konkrete zinnen wordt duidelijk gemaakt wat er van de cliënt verwacht wordt. Dit gebeurt konsequent en kontinu op een manier die bij de individuele cliënt past (kreatief). Om cliënten een ‘zo normaal mogelijk en zo aangepast als wenselijk’ leven te laten leiden, maken alle activiteiten die tot een ‘normaal’ leven behoren onderdeel uit van het dagelijks leven. Uitgangspunt is dat de cliënt zo zelfredzaam mogelijk blijft.

Differentiatie binnen kleinschalig wonen

Voor de Korsakov cliënt is het belangrijk dat de woonomgeving veilig is en dat zij respect, begrip, vertrouwen en waardering ervaren. De cliënten verblijven in woongroepen waarvan een aantal op het terrein van Krönnenzommer in Hellendoorn en drie woongroepen in Nijverdal. De cliënten beschikken over een eigen kamer. In de woongroepen vinden dagelijkse activiteiten plaats, zoals koken, eten, schoonmaken. De mate waarin een cliënt hierbij betrokken wordt, verschilt per cliënt en is afgestemd op zijn/haar mogelijkheden.

8-Fasenmodel: kijken naar mogelijkheden

Binnen de groepen kijken we naar de mogelijkheden van de cliënten en proberen de cliënt daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Belangrijk hierbij is dat cliënten wonen in groepen waar het leven is afgestemd op hun behoeften en mogelijkheden. Het 8-fasenmodel biedt tevens ruimte om naar een andere groep, die op dat moment beter afgestemd is, te verhuizen. Zo zijn er diverse voorbeelden dat cliënten zijn doorgegroeid naar een meer zelfstandig leven. Voor cliënten die hiertoe in staat zijn beschikken we over woongroepen waar ze worden ondersteund bij het uitvoeren van een huishouding.

Dagbesteding

Net zoals in de gewone maatschappij werken onze cliënten alle werkdagen, onder begeleiding aan overzichtelijke taken. Het werken in de werkplaatsen De Homoet en Het Palet geeft structuur, afleiding en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Daarnaast is het hebben van collegiale contacten ook belangrijk. De Dagbesteding Korsakov verzorgt naast productiewerkzaamheden ook creatief werk.

Vrijetijdsbesteding

Vrije tijd en zinvolle besteding hiervan vinden we erg belangrijk. Daarom zijn er vele individuele- en groepsactiviteiten waaruit cliënten kunnen kiezen. Cliënten bepalen zelf of ze ergens aan meedoen of niet.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.2

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer