Mantelzorgondersteuning en begeleiding

Mantelzorgers zijn mensen die langer dan 3 maanden meer dan 8 uur per week zorgen voor een naaste of zorgen hebben om een naaste. Dat kan een partner zijn, een kind, een ouder of ander familielid, een vriend of vrienden, buurman of buurvrouw

Mantelzorgers zijn onmisbaar. Niet alleen omdat steeds meer mensen hulpbehoevend zijn, maar ook door de vele bezuinigingen in de gezondheidszorg. Momenteel verlenen ruim vier miljoen Nederlanders onbetaalde zorg en hulp aan familie of vrienden. Het is heel fijn als iemand dag en nacht klaarstaat, maar als de zorg intensiever wordt, kan het ook zwaar zijn. Om te voorkomen dat de druk op mantelzorgers te groot wordt, biedt ZorgAccent PLUS verschillende diensten aan huis om de mantelzorger te ontlasten in de zorgtaken.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgorganisaties

Voor de informele ondersteuning of begeleiding in een mantelzorgsituatie zijn er diverse organisaties actief in de regio Noord West Twente.

1. Mantelzorg Almelo
Als de verzorging langdurig is dan wordt de zorg voor hem of haar meer en meer. Mantelzorgers lopen dan het risico dat ze door de zorg en alle andere dagelijkse plichten en beslommeringen, overbelast raken en zelf ziek worden. Dat wil Mantelzorg Almelo voorkomen.

 

Mantelzorgondersteuning en advies Almelo

 • professionele ondersteuning
 • hulp bij aanvragen HHT (huishoudelijke hulp toelage)
 • persoonlijk advies
 • vrijwilligers als gesprekspartner
 • vrijwilligers die een handje helpen
 • ontmoetingsbijeenkomsten
 • cursussen, themabijeenkomsten en mantelzorgcafe.

Contact
Locatie: Medisch centrum de Kolk
Adres: Bornerbroeksestraat 42 – 1e verdieping Almelo
Telefoon: (0546) 536830
Mantelzorg Almelo is onderdeel van Stichting De klup.

2. Evenmens – informele zorg voor elkaar – gemeente Hellendoorn en Twenterand
Evenmens richt zich sinds 1981 als professionele organisatie op de informele zorg. Informele zorg is zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht en waarvoor geen indicatie nodig is, zoals mantelzorg en vrijwilligerszorg.
Evenmens is een zelfstandige, onafhankelijke en laagdrempelige organisatie met een goede naam bij mantelzorgers, zorgvragers, zorgvrijwilligers en stagiairs. Tevens is Evenmens een betrouwbare partner voor de gemeenten, de provincie en het ministerie van VWS, die als opdrachtgever fungeren. Door nauwe samenwerking met de zorg- of WMO- loketten en lokale welzijns- en zorgorganisaties wordt invulling gegeven aan in de WMO genoemde basisfuncties zorgvrijwilligerswerk en mantelzorg en het verbinden van vraag en aanbod.

De preventieve werkwijze die Evenmens hanteert leidt ertoe dat het beroep op formele en dure zorgvoorzieningen kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.

Diensten Evenmens
Het dienstenaanbod van Evenmens is ingedeeld in mantelzorgondersteuning zoals: intensieve vrijwillige thuiszorg, respijtzorg, vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg en sociale innovatie ten behoeve van specifieke doelgroepen voor mantelzorg.

AlzheimerCafe
In de Gemeente Twenterand, Hellendoorn, Tubbergen en Almelo wordt regelmatig in samenwerking met de mantelzorgondersteuning een Alzheimercafe georganiseerd voor de partner en hun mantelzorger. Er worden actuele onderwerpen besproken en gasten uitgenodigd.

Kijk voor meer informatie op de website van Evenmens of op de website van mantelzorg Almelo.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

  Cliënt

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer