Geronto-psychiatrie

ZorgAccent biedt zorg aan 30 ouderen met een psychiatrische zorgvraag. Gerontopsychiatrie omvat in beginsel alle psychische stoornissen die voorkomen in de bekende classificatie systemen (DSM IV en ICD-10).

Binnen ZorgAccent is veel ervaring en kennis op het gebied van geronto-psychiatrie. Het uitgangspunt is dat de cliënt zo zelfredzaam mogelijk blijft.

Visie

Onze visie is: ‘Zo normaal als mogelijk zo aangepast als wenselijk'. Dat houdt in dat de cliënt de woonvorm bepaalt en dat de instelling het aanbod afstemt op de vraag/behoefte van de cliënt. Alle dagelijks activiteiten welke de cliënt gewend was te doen moeten in principe hun doorgang krijgen. Daarin stimuleert de begeleider, ondersteunt of neemt indien nodig de zorg over.
De beroepshouding in het verlenen van de zorg aan onze cliënten is gestoeld op: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, respect, empathie, echt zijn en betrokken.

Wonen en welzijn

Wonen en welzijn is een integraal onderdeel van het verblijf op de Eschhoek. De cliënt wordt beschouwd als een uniek individu met een geheel eigen identiteit en een geheel eigen beleving van gezondheid en ziekte. Er is aandacht voor psychische, sociale, somatische en spirituele aspecten van zijn leven. Een belangrijke voorwaarde voor het welbevinden van de kwetsbare geronto-psychiatrische cliënten is dat zij prettig wonen en een goede kwaliteit van leven hebben, vergelijkbaar met het leven dat zij in een thuissituatie hadden. Voor goed wonen speelt de vervulling van behoeften als: bescherming, veiligheid, een vertrouwde plek, respect, vertrouwen, waardering, begrip en je geborgen kunnen voelen, een essentiële rol. Uitgangspunt is dat de cliënt zoveel mogelijk de ruimte krijgt om de eigen regie te behouden.

Kleinschalig wonen

De afdelingen zijn kleinschalig opgezet. In de woongroepen wonen 7 of 8 cliënten. Ieder heeft zijn eigen kamer. In de groepswoning eten de cliënten doorgaans gezamenlijk in de huiskamer. Ook voor de koffie en thee ontmoeten zij elkaar daar. Daarnaast biedt de huiskamer de gelegenheid om tv te kijken of andere amusement activiteiten samen te ondernemen. Huishoudelijke werkzaamheden zijn een onlosmakelijk onderdeel van wonen. Het huis schoonmaken, boodschappen doen, koken, afwassen, schoenen poetsen etc. horen bij een gewone huishouding. Al deze activiteiten vinden dan ook plaats in de groepswoning. Daarnaast is er tijd en ruimte voor vrijetijdsbesteding zowel individueel als in groepsverband op het terrein of elders.

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit:
• een specialist ouderengeneeskunde
• een psycholoog
• eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV)
• muziektherapeut
• paramedici
• teammanager zorg
Waar nodig worden andere behandelaren aan het behandelteam toegevoegd.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze teammanager zorg en cliëntadviseur
Mw. I. Binnenmars-Bakker.
Tel: (0548) 688 000
Mob: 06 55 69 87 63

Deel of stuur door: