Verklaring Omtrent het Gedrag

Onderwerp: overig

Iedereen die vrijwilliger is, dient over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te beschikken. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van vrijwilligerswerk bij ZorgAccent.

Gratis VOG regeling

Screeningsautoriteit Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft deze na goedkeuring aan hen af. Heeft u als (toekomstige) vrijwilliger nog geen VOG aangevraagd en wilt u dit kosteloos doen? Sinds 1 januari 2015 is het voor een brede groep vrijwilligers mogelijk om digitaal en zonder betaling een VOG aan te vragen. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: