Corona informatiepagina

ZorgAccent volgt de landelijke hygiënerichtlijnen, adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD.

Wij doen er alles aan om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Via deze pagina blijft u op de hoogte van ontwikkelingen en maatregelen en kunt u eventueel contact opnemen.

Richtlijnen van het RIVM en GGD

De regionale cohortafdeling per 1 juli 2021 opgeheven

Meer dan één jaar hebben we binnen ZorgAccent de cohortafdeling gehad. Eind juni 2021 is regionaal het besluit genomen om per 1 juli 2021, in plaats van 1 september 2021, te stoppen met deze bijzondere afdeling.
Het aantal besmettingen in de regio is minimaal, net als in de rest van Nederland. De vaccinatiegraad bij bewoners in de VVT-organisaties is zeer hoog, waardoor de risico’s op besmettingen steeds minder worden.

(De regionale cohortafdeling was gevestigd op het terrein van woonzorglocatie Krönnenzommer in Hellendoorn.)

Medewerkers van de cohortafdeling

Tweede vaccinatieronde afgerond.

Hiernaast vindt u veelgestelde vragen rondom Covid-19-vaccinatie voor de woonzorg.

Op 25 februari 2021 heeft woonbegeleidster Anja Bos haar vaccinatie gekregen.

Veelgestelde vragen over Covid-19-vaccinatie woonzorg

Zijn alle bewoners gevaccineerd?

De vaccinatie van bewoners met het Pfizer-vaccin heeft plaatsgevonden vanaf 25 januari 2021. Bewoners hebben inmiddels twee keer het Pfizer-vaccin toegediend gekregen. Zij zijn gevaccineerd op de plek waar ze wonen.

Bewoners van een woonzorglocatie van ZorgAccent en die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde, zijn gevaccineerd.

Sommige bewoners hebben een eigen huisarts. Geldt dit ook voor hen?

Bewoners die vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen, zijn vanaf 25 januari 2021 gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Twente heeft voorrang gekregen vanuit het RIVM gezien de hoge besmettingsgraad.

Mijn naaste huurt een appartement in De Koppel/Het Flierborgh. Kan hij/zij zich ook laten vaccineren door ZorgAccent?

Nee, helaas. De huurders van De Kopppel en Het Flierborgh wonen zelfstandig en worden straks door hun huisarts uitgenodigd voor een vaccinatie.

Wat als de bewoner eerst aangaf niet gevaccineerd te willen worden, maar zich bedenkt. Hoe kan hij/zij hier dan alsnog voor in aanmerking komen?

De bewoner / wettelijk vertegenwoordiger kan dit aangeven bij het zorgteam en dan wordt geregeld dat de bewoner gevaccineerd wordt.

Wie geeft er toestemming voor vaccinatie van de bewoner?

Bewoners of hun wettelijk vertegenwoordiger geven zelf de toestemming. (In veel gevallen de eerste contactpersoon).

Hoe wordt de toestemming voor vaccinatie geregeld?

Dit kan aangegeven worden op het toestemmingsformulier dat men bij de uitnodigingsbrief  heeft ontvangen. Daarin moet ook aangegeven worden of onze artsen de gegevens mogen doorgeven aan het RIVM.

Bewoners / eerste contactpersoon kunnen het toestemmingsformulier mailen naar:

medischsecretariaatKRZ@zorgaccent.nl

Wie hebben de vaccinatie verzorgd?

Medewerkers van ZorgAccent hebben de vaccinatie verzorgd, onder verantwoordelijkheid en toeziend oog van de specialist ouderengeneeskunde.

Wordt het vaccinatiebewijs ook gemeld in het medisch dossier?

Ja, de artsen melden in het medisch dossier dat de bewoner gevaccineerd is.

Hoe lang bewaart het RIVM de gegevens van de vaccinatie?

Op grond van de wet bewaart het RIVM de vaccinatiegegevens in principe 20 jaar. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de registratiedoelen.

Bezoek en contact binnen de woonzorglocaties

We gaan met elkaar steeds meer naar naar een ‘normale’ situatie, zoals die was voordat corona z’n intrede deed.  De situatie binnen de woonzorg van ZorgAccent laat het ook toe om verder te versoepelen wat betreft de maatregelen. Meer dan 90% van de bewoners is inmiddels gevaccineerd.

Bewoners
Voor onze bewoners worden de beperkingen met ingang van 28 juni 2021 losgelaten. Zij mogen gaan en staan waar zij willen en hoeven geen rekening te houden met anderhalve meter maatregel. Bewoners mogen elkaar weer bezoeken, de Grand Cafés gaan weer open en groepsactiviteiten worden weer opgestart.

Medewerkers 
Medewerkers houden zich aan de anderhalve meter maatregel. Zij hoeven ook geen mondneusmasker meer te dragen. Bij intensieve zorg, langer dan 15 minuten adviseren wij het zorgpersoneel een mondneusmasker te dragen.

Bezoekers
Bij bezoek aan een woonzorglocatie van ZorgAccent hoeft u geen mondneusmasker meer te dragen. U wordt nog wel verzocht om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren. Bezoekers adviseren wij de 1,5 meter maatregel nog even vol te houden.

Op de hoogte blijven via het ECD
Bewoners en contactpersonen bij ZorgAccent hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het cliëntportaal. Dit is een beveiligde online omgeving die toegang geeft tot cliëntgerelateerde zorginformatie.

Contact opnemen met het zorgteam
De focus van onze medewerkers ligt op de zorg voor de bewoners. Wij verzoeken u daarom alleen te bellen als het echt noodzakelijk is. In alle andere gevallen vragen wij u te mailen naar de afdeling.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we het virus geen ruimte bieden, niet alleen binnen de locaties van ZorgAccent, maar ook daarbuiten.

Let vooral ook op uzelf en blijf gezond!

Veelgestelde vragen woonzorg

Mag ik op bezoek bij mijn vader/moeder, naaste of familielid?

Bezoek aan uw naaste is weer mogelijk op de eigen kamer, appartement van de bewoner, bezoekersruimte en Grand Cafés. Wilt u een bezoek in de huiskamer nog even afstemmen met het zorgteam? We willen graag de rust bewaren op de huiskamers.

• Het is niet meer nodig een mondneusmasker te dragen. Het mag uiteraard wel.

• U houdt nog wel 1,5 meter afstand van zorgpersoneel en van andere bezoekers. We vertrouwen erop dat u zelf de inschatting kunt maken of  u de 1,5 meter regel wel of niet hanteert bij uw naaste. Heeft u geen klachten en als u ook gevaccineerd bent, dan kunt u de 1,5 meter maatregel loslaten.

Kan ik mijn vader of moeder bellen?

In plaats van uw naaste bezoeken is er ook ander sociaal contact mogelijk. Bijvoorbeeld door een telefoontje, Skype of WhatsApp.

Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker

Bezoekers en vrijwiligers hoeven geen mondneusmasker meer te dragen, het mag natuurlijk wel.

Wij adviseren het zorgpersoneel een mondneusmasker te dragen bij intensieve zorg die langer duurt dan 15 minuten.

Ik ben een beetje verkouden. Mag ik op bezoek komen?

Heeft u klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan verzoeken wij u om niet te komen. Ook niet wanneer er in uw privé omgeving sprake is van een positieve covid-19 uitslag.

Mag ik op bezoek op een afdeling in quarantaine?

Wanneer een afdeling in (preventieve) quarantaine is dan bent u als bezoek, op afspraak, nog steeds welkom, alleen beperken we het dan tot één moment per dag voor één familielid of directe naaste (maximaal 4x per week). Voordat u de afdeling opgaat krijgt u alle beschermende kleding en middelen en blijft de 1,5 meter afstand gehandhaafd. Er zijn echter in deze quarantaineperiode wel strikte voorschriften en dat betekent dat u tijdens het bezoek de beschermende middelen niet afdoet.

Bezoek bij naaste/familielid in laatste levensfase

Wanneer uw familielid in de laatste terminale levensfase is gekomen, dan maken we individuele afspraken over het bezoek. Wij stellen u en andere direct in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen.

Mag ik wandelen of buiten zitten met mijn vader/moeder?

U kunt tijdens het bezoekmoment een wandeling maken met uw naaste rond de locatie of met mooi weer even buiten zitten.

Kan ik mijn familielid/naaste ophalen voor een bezoek bij mij thuis?

Bent u van plan om uw naaste op te halen, om bijvoorbeeld het weekend bij u door te brengen? Overleg dit dan nog even met het zorgteam van uw naaste. Niet al onze bewoners zijn al twee keer gevaccineerd en daardoor kunnen afspraken over het ophalen van uw naaste per afdeling verschillen.

We vragen u nog wel uw handen bij de ingang van de locatie te desinfecteren.

Ik ben recent in het buitenland geweest, mag ik op bezoek komen?

Wanneer u als familie op bezoek komt en u bent recent uit het buitenland gekomen, dan vragen wij u om eerst 10 dagen quarantaine dagen in acht te nemen.

Kijk voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kunnen we gebruik maken van restaurants op de woonzorglocaties?

De restaurants / Grand Cafés op de woonzorglocaties zijn weer geopend. Dit betekent dat bewoners weer in het restaurant kunnen eten. De 1,5 meter maatregel wordt voor bewoners los gelaten.

Bezoekers houden wel 1,5 meter afstand van medewerkers en bewoners. Het dragen van een mondneusmasker is niet meer verplicht.

Bewoners van aanleunwoningen kunnen weer deelnemen aan gezamenlijke maaltijden. Ook buiten de maaltijden om mag men weer bezoek ontvangen in het restaurant.

Men kan er ook voor kiezen om het bezoek te ontvangen in het eigen appartement / kamer.

Gaan de afspraken met kapper, mondhygiënist, tandarts gewoon door?

Geplande afspraken worden in overleg zoveel mogelijk voortgezet. Binnen de algemene voorwaarden.

Afspraken in de wijkverpleging

ZorgAccent doet er alles aan om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo worden onze medewerkers direct getest op het coronavirus zodra zij klachten ervaren. Daarnaast nemen onze medewerkers voorzorgsmaatregelen wanneer zij bij cliënten werken die verdacht worden van besmetting. En bij cliënten die daadwerkelijk positief besmet blijken te zijn, gaan onze medewerkers met volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan het werk.

ZorgAccent wil natuurlijk graag voorkomen dat medewerkers ziek worden, of dat zij ongemerkt het virus meenemen naar cliënten. Daarom zijn de hygiënemaatregelen erg belangrijk.

Om verspreiding onder medewerkers en cliënten zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij ieders medewerking nodig. Wij vragen cliënten ons te helpen. Hiernaast vind u de meest gestelde vragen met daarop ons antwoord.

Voor alle inwoners van Nederland geldt dat men te allen tijde de hygiënemaatregelen in acht moet nemen:

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes voor het snuiten van uw neus en gooi deze daarna weg. Was daarna goed uw handen (20 seconden met water en zeep).
• Was ook uw handen wanneer u naar buiten gaat, wanneer u weer thuiskomt, voor het eten en na de toiletgang.

ZorgAccent realiseert zich dat wij onze cliënten de maatregelen niet kunnen opleggen. Toch verzoeken wij ze dringend, voor de eigen gezondheid, voor de gezondheid van onze medewerkers, maar ook voor de gezondheid van medeburgers, zoveel mogelijk aan bovenstaande mee te werken. Alleen samen krijgen wij het coronavirus eronder!

Veel gestelde vragen wijkverpleging

Moet ik een mondkapje dragen als een medewerker van het wijkteam bij mij komt?

Wij verzoeken cliënten (voor zover dat mogelijk is) een mondkapje te dragen wanneer zij worden verzorgd of verpleegd. Ongeacht of zij nu gezond, besmet of verdacht zijn. Ter bescherming van onze medewerkers en de medemens.

Het dragen van een mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer; in openbare ruimtes is het een dringend advies.

Wat moet ik doen als ik klachten heb?

Wanneer u milde klachten heeft (verkouden, niezen, keelpijn, koorts, smaak- of reukverlies), neem dan contact op met uw huisarts of met de GGD voor een test. We vragen u de uitslag hiervan af te wachten en ons te informeren over de uitslag.

Wat moet ik doen als ik de uitslag heb van mijn coronatest?

Wanneer u de uitslag van de coronatest heeft ontvangen via de huisarts of de GGD, meld dit dan zo snel mogelijk aan de medewerkers van ZorgAccent.

Waar kan ik terecht met vragen over het coronavirus?

Voor vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met de GGD Twente: Telefoon (053) 487 68 40 (tijdens kantooruren).

Voor actuele informatie en richtlijnen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid; www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl

Informatie voor bezoekers van huurders/ bewoners van De Koppel in Almelo en Het Flierborgh in Vroomshoop.

• U hoeft geen mondneusmasker meer te dragen wanneer u bij De Koppel of het Flierborgh naar binnen gaat.

• Houd 1,5 meter afstand van andere bewoners/bezoekers.

• Desinfecteer nog wel even uw handen bij binnenkomst.

• Ga niet op bezoek als u (milde) verkoudheidsklachten, verhoging of koorts heeft en plotseling geen reuk of smaak heeft.

• Wanneer u recent uit het buitenland bent gekomen, dan dient u eerst 10 dagen in quarantaine te gaan, alvorens u een bezoek brengt aan De Koppel of het Flierborgh. Lees hiervoor de informatie op de website van de Rijksoverheid.

• Laat het ons wanneer u onlangs op bezoek bent geweest en er in uw directe omgeving een positieve Covid-19 besmetting geconstateerd is.

Op de nieuwspagina van de website leest u alle updates die ZorgAccent heeft gepubliceerd.

Uw antwoord niet kunnen vinden onder veel gestelde vragen? Klik dan op onderstaande knop en vul het contactformulier in. We mailen u dan z.s.m een reactie of nemen contact met u op!

Neem contact op

Contact

Heeft u een vraag waarop u op deze pagina het antwoord niet heeft gevonden?

Neem contact op

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaart nederland zorgaccent
  fietser zorgaccent