Corona informatiepagina

ZorgAccent volgt de landelijke hygiënerichtlijnen, adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD.

Wij doen er alles aan om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Via deze pagina blijft u op de hoogte van ontwikkelingen en maatregelen en kunt u eventueel contact opnemen.

Richtlijnen van het RIVM en GGD

 

 

Medewerkers van de cohortafdeling

De tweede vaccinatieronde tegen COVID-19 staat gepland voor 26, 27 en 28 februari.

Hiernaast vindt u veelgestelde vragen rondom Covid-19-vaccinatie voor de woonzorg.

Op 25 februari heeft woonbegeleidster Anja Bos haar vaccinatie gekregen.

 

Veelgestelde vragen over Covid-19-vaccinatie woonzorg

Wanneer vindt de vaccinatie plaats?

De vaccinatie van bewoners met het Pfizer-vaccin heeft plaatsgevonden vanaf 25 januari 2021. Bewoners krijgen twee keer het Pfizer-vaccin toegediend, met een tussenpoos van drie weken en worden zij gevaccineerd op de plek waar ze wonen.

De tweede vaccinatieronde staat gepland voor 26, 27 en 28 februari 2021.

Welke bewoners komen in aanmerking voor vaccinatie tegen COVID-19?

In aanmerking komen bewoners van een woonzorglocatie van ZorgAccent en die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Zij worden vanaf donderdag 28 of vrijdag 29 januari gevaccineerd.

Sommige bewoners hebben een eigen huisarts. Geldt dit ook voor hen?

Bewoners die vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen, worden vanaf 25 januari gevaccineerd. Twente heeft voorrang gekregen vanuit het RIVM gezien de hoge besmettingsgraad.

Mijn naaste huurt een appartement in De Koppel/Het Flierborgh. Kan hij/zij zich ook laten vaccineren door ZorgAccent?

Nee, helaas. De huurders van De Kopppel en Het Flierborgh wonen zelfstandig en worden straks door hun huisarts uitgenodigd voor een vaccinatie.

Met welk vaccin worden bewoners gevaccineerd?

De bewoners worden gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Ze worden twee keer gevaccineerd met een tussenpoos van drie weken.

Op welke plek worden bewoners gevaccineerd?

Dat gebeurt op de plek waar ze wonen. Dus in de woonzorglocatie van ZorgAccent.

Worden bewoners op een centrale plek in de locatie gevaccineerd of op de eigen afdeling?

De bewoners worden op de eigen kamer/afdeling gevaccineerd.

Moeten bewoners nog specifieke kleding aan?

We vragen bewoners kleding te dragen waarbij ze hun bovenarm gemakkelijk bloot kunnen maken.

Wat zijn de kosten voor de vaccinatie?

De vaccinatie is gratis en vrijwillig: bewoners (of hun wettelijk vertegenwoordigers) beslissen zelf of ze de vaccinatie nemen.

Hoe verhoudt het traject van vaccineren bewoners zich ten opzichte van het vaccinatietraject voor medewerkers?

We vertrouwen erop dat dit geen invloed heeft op de vaccinatieplanning van zorgmedewerkers. Beide trajecten lopen parallel aan elkaar.

Worden bewoners, die tijdelijk verblijven bij ZorgAccent ook gevaccineerd?

Ja, ook tijdelijke bewoners en bewoners van de Geriatrische Revalidatieafdeling kunnen de vaccinatie ontvangen. Voorwaarde is dat zij onder de medische eindverantwoordelijkheid vallen van de specialist ouderengeneeskunde.

Wat als een bewoner corona heeft of heeft gehad. Kan deze dan gevaccineerd worden?

Bewoners die corona gehad hebben, kunnen vanaf vier weken na een positieve test ook gevaccineerd worden.

Kunnen bewoners die nu besmet zijn met het coronavirus gevaccineerd worden?

Bewoners die nú corona hebben, kunnen helaas nog niet gevaccineerd worden maar zullen in de tweede ronde uitgenodigd worden.

Moeten bewoners/wettelijk vertegenwoordiger een afspraak maken voor vaccinatie?

Nee, dat is niet nodig.

Wat als de bewoner eerst aangaf niet gevaccineerd te willen worden, maar zich bedenkt. Hoe kan hij/zij hier dan alsnog voor in aanmerking komen?

De bewoner / wettelijk vertegenwoordiger kan dit aangeven bij het zorgteam en dan wordt geregeld dat de bewoner mee kan in de tweede vaccinatieronde.

Wie geeft er toestemming voor vaccinatie van de bewoner?

Bewoners of hun wettelijk vertegenwoordiger geven zelf de toestemming. (In veel gevallen de eerste contactpersoon).

Hoe bepaal ik of een bewoner toestemming geeft of een wettelijke vertegenwoordiger?

Als je hier over twijfelt vraag je dit na bij de specialist ouderengeneeskunde.

Hoe wordt de toestemming voor vaccinatie geregeld?

Dit kan aangegeven worden op het toestemmingsformulier dat ze bij de uitnodigingsbrief ontvangen. Daarin moet ook aangegeven worden of onze artsen de gegevens mogen doorgeven aan het RIVM.

Wij vragen bewoners / eerste contactpersoon het formulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 22 januari te retourneren door middel van de antwoordenveloppe. Ook kan men ervoor kiezen het formulier te mailen naar:

medischsecretariaatKRZ@zorgaccent.nl

Wie verzorgt de vaccinatie?

Medewerkers van ZorgAccent verzorgen de vaccinatie onder verantwoordelijkheid en toeziend oog van de specialist ouderengeneeskunde.

Wordt het vaccinatiebewijs ook gemeld in het medisch dossier?

Ja, de artsen melden in het medisch dossier dat de bewoner gevaccineerd is.

Hoe lang bewaart het RIVM de gegevens van de vaccinatie?

Op grond van de wet bewaart het RIVM de vaccinatiegegevens in principe 20 jaar. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de registratiedoelen.

Naar wie wordt de brief gestuurd?

Ina Kerkdijk stuurt de brief naar de bewoner en de eerste contactpersoon.

Worden de coronamaatregelen in de woonzorg-locaties van ZorgAccent opgeheven na vaccinatie?

Tot nader order blijven de huidige maatregelen van kracht. Na de eerste prik kunnen bewoners namelijk nog steeds corona krijgen en besmettelijk zijn. Ondanks deze vaccinaties moeten we nog voorzichtig blijven en zijn. Eerst moeten heel veel mensen in Nederland zich laten vaccineren. Dan pas, als de overheid dit aangeeft, kunnen we de maatregelen zachtjes loslaten.

Bezoek en contact binnen de woonzorglocaties

We zitten nog volop in de tweede golf van COVID-19 besmettingen. In Twente zien we gelukkig een daling in het aantal besmettingen. Bekijk hier een interview van ‘1Twente’ op 21 januari met de directeur publieke gezondheid van de GGD in Twente.

Ondanks dat iedereen de cijfers momenteel ziet dalen wat betreft het aantal besmettingen, is men bang voor de veel gevreesde ‘Britse’ variant (en mogelijke ook andere mutaties van het virus). De Britse variant blijkt veel besmettelijker te zijn en men is bang voor een derde golf, terwijl de tweede golf nog niet eens voorbij is. Het covid-19 virus en alle varianten die er inmiddels zijn, maakt dat we allen uiterst alert moeten zijn en blijven.

De situatie in Nederland is nog steeds zorgelijk. Binnen ZorgAccent zijn er op dit moment geen afdelingen in quarantaine, maar voorzichtigheid blijft geboden, want de situatie kan snel omslaan.
De zorg wordt zwaarder wanneer er meer medewerkers uitvallen. Iedere dag zijn we bezig om de personele bezetting te regelen en het lukt ons nog steeds, wat betekent dat de dagelijkse (medische) zorg voor de bewoners is gegarandeerd. Hoe dan ook, we willen dat bezoek mogelijk blijft.

Het was bewonderenswaardig om te zien hoe alle medewerkers van ZorgAccent zich tijdens de tweede golf hebben ingezet om extra te werken of om hun eigen werkzaamheden even te laten liggen en hand- en spandiensten te leveren. Ook de tijdelijke medewerkers uit andere branches waren een welkome steun en we zijn enorm dankbaar dat zij zich hebben ingezet. Hopelijk blijft een derde golf uit en hoeven we deze mensen niet nog eens in te zetten.

Op de hoogte blijven via het ECD
Bewoners en contactpersonen bij ZorgAccent hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het cliëntportaal. Dit is een beveiligde online omgeving die toegang geeft tot cliëntgerelateerde zorginformatie.

Contact opnemen met het zorgteam
De focus van onze medewerkers ligt op de zorg voor de bewoners. Wij verzoeken u daarom alleen te bellen als het echt noodzakelijk is. In alle andere gevallen vragen wij u te mailen naar de afdeling.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we het virus geen ruimte bieden, niet alleen binnen de locaties van ZorgAccent, maar ook daarbuiten.

Let vooral ook op uzelf en blijf gezond!

Veelgestelde vragen woonzorg

Mag ik op bezoek bij mijn vader/moeder, naaste of familielid?

• Wanneer u op bezoek wilt komen maakt u vooraf een afspraak met het zorgteam.

• Een lichte versoepeling ten aanzien van bezoek; u kunt 7 x per week op bezoek komen bij uw naaste.

• Per bezoekmoment mag er maximaal 1 persoon komen op één moment per dag op de eigen kamer, appartement van de bewoner of de daarvoor aangewezen bezoekersruimte.

•Kinderen onderen de 13 jaar blijven welkom en mogen met u mee.

• U draagt als bezoeker (vanaf 3 februari 2021) een chirurgisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker ligt voor u gereed bij de hoofdingang van onze woonzorglocaties. Wij vragen u dit mondneusmasker te blijven dragen tijdens uw bezoek.

• U houdt 1,5 meter afstand van zorgpersoneel, van andere bezoekers en van uw familielid/naaste.

Kan ik mijn vader of moeder bellen?

In plaats van uw naaste bezoeken is er ook ander sociaal contact mogelijk. Bijvoorbeeld door een telefoontje, Skype of WhatsApp.

Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker

Met ingang van 3 februari 2021 wordt u dringend verzocht een chirurgisch mondneuskapje te dragen tijdens uw bezoek aan uw familielid of naaste in één van onze woonzorglocaties. Draag deze ook tijdens uw bezoek!

Een chirurgische mondneuskapje ligt voor u gereed bij de ingang van de woonzorglocaties van ZorgAccent.

Strikt genomen moeten we zeggen, houdt dit mondneusmasker op, maar dat is niet altijd reëel. Want het contact kan bemoeilijkt worden.

Hoe een mondneusmasker opzet ziet u in dit filmpje.

Ik ben een beetje verkouden. Mag ik op bezoek komen?

Heeft u klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan verzoeken wij u om niet te komen. Ook niet wanneer er in uw privé omgeving sprake is van een positieve covid-19 uitslag.

 

Mag ik op bezoek op een afdeling in quarantaine?

Wanneer een afdeling in (preventieve) quarantaine is dan bent u als bezoek, op afspraak, nog steeds welkom, alleen beperken we het dan tot één moment per dag voor één familielid of directe naaste (maximaal 4x per week). Voordat u de afdeling opgaat krijgt u alle beschermende kleding en middelen en blijft de 1,5 meter afstand gehandhaafd. Er zijn echter in deze quarantaineperiode wel strikte voorschriften en dat betekent dat u tijdens het bezoek de beschermende middelen niet afdoet.

Bezoek bij naaste/familielid in laatste levensfase

Wanneer uw familielid in de laatste terminale levensfase is gekomen, dan maken we individuele afspraken over het bezoek. Wij stellen u en andere direct in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen.

Avondklok
Wanner u bericht krijgt van een zorgteam dat uw naaste stervende is, dan wilt u ongeacht het tijdstip direct komen. U moet dan het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. De Rijksoverheid stelt formulieren beschikbaar op deze pagina: www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Mag ik wandelen met mijn vader/moeder?

U kunt tijdens het bezoekmoment een wandeling maken met uw naaste rond de locatie. Wij verzoeken u een chirurgisch mondneuskapje te dragen.

Een chirurgische mondneuskapje ligt voor u gereed bij de hoofdingang van onze woonzorglocaties.

Kan ik mijn familielid/naaste ophalen voor een bezoek bij mij thuis?

Wij vragen uw  medewerking om uw naaste niet meer op te halen, om bijvoorbeeld in het weekend bij u door te brengen. We begrijpen dat dit alles heel ingrijpend is, maar toch vragen wij u om uiterst voorzichtig zijn en dus om uw begrip.

Ik ben recent in het buitenland geweest, mag ik op bezoek komen?

Wanneer u als familie op bezoek komt en u bent recent uit het buitenland gekomen, dan vragen wij u om eerst 10 dagen quarantaine dagen in acht te nemen.

Wilt u bewoners of medewerkers een hart onder de riem steken door een tekening, kaartje of briefje te sturen?

Dat kan! Op deze pagina zijn alle adressen van onze locaties te vinden. De tekeningen, kaartjes en briefjes worden op de locaties verdeeld. Zoek je nog een mooie voorgedrukte tekening om in te kleuren, download dan de ZorgAccent kleurplaat. Of download het briefpapier met krokussen.

Kunnen we gebruik maken van restaurants op de woonzorglocaties?

Op dit moment zijn de restaurants en grand cafés op de woonzorglocaties gesloten.

Gaan de afspraken met kapper, mondhygiënist, tandarts gewoon door?

Geplande afspraken worden in overleg zoveel mogelijk voortgezet. Binnen de algemene voorwaarden.

Afspraken in de wijkverpleging

Landelijk lijkt het aantal COVID-19 besmettingen heel voorzichtig af te nemen. Binnen de wijkverpleging van ZorgAccent is er momenteel echter sprake van een toename van het aantal COVID-19 besmettingen, zowel bij cliënten als bij medewerkers.

ZorgAccent doet er alles aan om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo worden onze medewerkers direct getest op het coronavirus zodra zij klachten ervaren. Daarnaast nemen onze medewerkers voorzorgsmaatregelen wanneer zij bij cliënten werken die verdacht worden van besmetting. En bij cliënten die daadwerkelijk positief besmet blijken te zijn, gaan onze medewerkers met volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan het werk.

ZorgAccent wil natuurlijk graag voorkomen dat medewerkers ziek worden, of dat zij ongemerkt het virus meenemen naar andere cliënten. Daarom zijn de hygiënemaatregelen erg belangrijk.

Om verspreiding onder medewerkers en cliënten zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij ieders medewerking nodig. Wij vragen cliënten ons te helpen. Hiernaast vind u de meest gestelde vragen met daarop ons antwoord.

Voor alle inwoners van Nederland geldt dat men te allen tijde de hygiënemaatregelen in acht moet nemen:

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes voor het snuiten van uw neus en gooi deze daarna weg. Was daarna goed uw handen (20 seconden met water en zeep).
• Was ook uw handen wanneer u naar buiten gaat, wanneer u weer thuiskomt, voor het eten en na de toiletgang.

ZorgAccent realiseert zich dat wij onze cliënten de maatregelen niet kunnen opleggen. Toch verzoeken wij ze dringend, voor de eigen gezondheid, voor de gezondheid van onze medewerkers, maar ook voor de gezondheid van medeburgers, zoveel mogelijk aan bovenstaande mee te werken. Alleen samen krijgen wij het coronavirus eronder!

 

Veel gestelde vragen wijkverpleging

Moet ik een mondkapje dragen als een medewerker van het wijkteam bij mij komt?

Wij verzoeken cliënten (voor zover dat mogelijk is) om een mondkapje te dragen wanneer zij worden verzorgd of verpleegd. Ongeacht of zij nu gezond, besmet of verdacht zijn. Ter bescherming van onze medewerkers en de medemens.

Het dragen van een mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer; in openbare ruimtes is het een dringend advies.

Wat moet ik doen als ik klachten heb?

Wanneer u milde klachten heeft (verkouden, niezen, keelpijn, koorts, smaak- of reukkverlies), vragen wij u dringend contact op te nemen met de huisarts voor een test. En vervolgens dit te melden aan de medewerkers van ZorgAccent zodat zij, voordat zij bij u binnenkomen, hun maatregelen kunnen nemen.

Wat moet ik doen als ik de uitslag heb van mijn coronatest?

Wanneer u de uitslag van de coronatest heeft ontvangen via de huisarts of de GGD, meld dit dan zo snel mogelijk aan de medewerkers van ZorgAccent.

Waar kan ik terecht met vragen over het coronavirus?

Voor vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met de GGD Twente: Telefoon (053) 487 68 40 (tijdens kantooruren).

Voor actuele informatie en richtlijnen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid; www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl

Dringend advies aan bezoekers van huurders/ bewoners van De Koppel in Almelo en Het Flierborgh in Vroomshoop.

• Huurder/bewoner is gevraagd maximaal 1 bezoeker per dag te ontvangen, met een maximum van 4 bezoekmomenten per week.

• Spontaan bezoek is niet wenselijk. U dient uw eventuele bezoek van tevoren aan te kondigen bij uw naaste in De Koppel of Het Flierborgh. Op die manier kan de huurder/bewoner ervoor waken dat hij/zij niet meer dan 1 persoon tegelijkertijd op bezoek krijgt.

• Kinderen onder de 13 jaar blijven welkom en mogen met het bezoek mee.

• Het advies is om zo min mogelijk te wisselen van de mensen die een bezoek komen brengen.

• Wanneer u een bezoek brengt, dan dient u zich bij binnenkomst te melden bij de receptie. Het is niet wenselijk dat u direct doorloopt naar het appartement van uw naaste.

• U bent verplicht een mondneusmasker te dragen wanneer u De Koppel of het Flierborgh binnenkomt en te blijven dragen tot u in het appartement bent.

• Wanneer u recent uit het buitenland bent gekomen, dan dient u eerst 10 dagen in quarantaine te gaan, alvorens u een bezoek brengt aan De Koppel of het Flierborgh.

Matige klachten of niet helemaal fit?

Uiteraard blijft daarnaast de afspraak om géén bezoek te brengen wanneer er in uw privé-omgeving sprake is van een positieve Covid-19 uitslag. Ook niet wanneer uzelf of uw naaste in De Koppel of Het Flierborgh matige klachten heeft of niet helemaal fit bent.

Op de nieuwspagina van de website leest u alle updates die ZorgAccent heeft gepubliceerd.

De regionale cohortafdeling

De regionale cohortafdeling is gevestigd op het terrein van Krönnenzommer in Hellendoorn. In de folder leest u alle informatie over een opname op de regionale cohortafdeling. Op de plattegrond van Krönnenzommer vindt u Eschhoek 2, waar de cohortafdeling gevestigd is. De cliëntadviseur informeert u over de bezoekregeling.

 

Uw antwoord niet kunnen vinden onder veel gestelde vragen? Klik dan op onderstaande knop en vul het contactformulier in. We mailen u dan z.s.m een reactie of nemen contact met u op!

Neem contact op

Contact

Heeft u een vraag waarop u op deze pagina het antwoord niet heeft gevonden?

 

Neem contact op

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.1

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaart nederland zorgaccent
  fietser zorgaccent