Corona informatiepagina

ZorgAccent volgt de landelijke hygiënerichtlijnen, adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD.

Wij doen er alles aan om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Via deze pagina blijft u op de hoogte van ontwikkelingen en maatregelen en kunt u eventueel contact opnemen.

Richtlijnen van het RIVM en GGD

De regionale cohortafdeling per 1 juli 2021 opgeheven

Meer dan één jaar hebben we binnen ZorgAccent de cohortafdeling gehad. Eind juni 2021 is regionaal het besluit genomen om per 1 juli 2021, in plaats van 1 september 2021, te stoppen met deze bijzondere afdeling.
Het aantal besmettingen in de regio is minimaal, net als in de rest van Nederland. De vaccinatiegraad bij bewoners in de VVT-organisaties is zeer hoog, waardoor de risico’s op besmettingen steeds minder worden.

(De regionale cohortafdeling was gevestigd op het terrein van woonzorglocatie Krönnenzommer in Hellendoorn.)

Medewerkers van de cohortafdeling

Hiernaast vindt u veelgestelde vragen rondom de vaccinatie voor de woonzorg.

 

Veelgestelde vragen over coronavaccinatie woonzorg

Zijn alle bewoners gevaccineerd?

Boostervaccinatie
Bewoners inclusief behandeling, hebben in de week van 3 december 2021 een boostervaccin aangeboden gekregen waarvan het overgrote deel gebruik heeft gemaakt.

Sommige bewoners hebben een eigen huisarts. Geldt dit ook voor hen?

Boostervaccin
In de week voor Kerst 2021 hebben onze wilsbekwame cliënten en bewoners van aanleunwoningen een boostervaccin gekregen.
Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.

Wat als de bewoner eerst aangaf niet gevaccineerd te willen worden, maar zich bedenkt. Hoe kan hij/zij hier dan alsnog voor in aanmerking komen?

De bewoner / wettelijk vertegenwoordiger kan dit aangeven bij het zorgteam en dan wordt geregeld dat de bewoner gevaccineerd wordt.

Wordt het vaccinatiebewijs ook gemeld in het medisch dossier?

Ja, de artsen melden in het medisch dossier dat de bewoner gevaccineerd is.

Hoe lang bewaart het RIVM de gegevens van de vaccinatie?

Op grond van de wet bewaart het RIVM de vaccinatiegegevens in principe 20 jaar. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de registratiedoelen.

Bezoek en contact binnen de woonzorglocaties

Ondanks dat iedereen de cijfers momenteel (dec 2021) ziet dalen wat betreft het aantal besmettingen, is men bang voor de nieuwe variant, omikron. Deze variant blijkt veel besmettelijker te zijn en men is bang voor een nieuwe golf, terwijl deze golf nog niet eens voorbij is.

Het coronateam van ZorgAccent heeft naar aanleiding van de persconferentie van zaterdag 18 december jl. besloten om weer maatregelen te nemen teneinde de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 14 januari 2022, tenzij het kabinet anders besluit.


Niemand zit te wachten op de huidige maatregelen, maar we maken ons wel zorgen en we gaan er vanuit dat het coronavirus deel uit gaat maken van ons leven en ons handelen.

We streven ernaar om het leven van de bewoners/cliënten zo min mogelijk te verstoren. Daarom vinden we het belangrijk dat familie en naasten blijven komen en samenwerken met het zorgteam.

Activiteiten worden weer klein georganiseerd. Groepsactiviteiten worden zo veel mogelijk met alleen de eigen groep georganiseerd maar nog steeds proberen we met elkaar het leven voor onze kwetsbare bewoners / cliënten zo aangenaam mogelijk te maken.

Op de hoogte blijven via het ECD
Bewoners en contactpersonen bij ZorgAccent hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het cliëntportaal. Dit is een beveiligde online omgeving die toegang geeft tot cliëntgerelateerde zorginformatie.

Contact opnemen met het zorgteam
De focus van onze medewerkers ligt op de zorg voor de bewoners. Wij verzoeken u daarom alleen te bellen als het echt noodzakelijk is. In alle andere gevallen vragen wij u te mailen naar de afdeling.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we het virus geen ruimte bieden, niet alleen binnen de locaties van ZorgAccent, maar ook daarbuiten.

Let vooral ook op uzelf en blijf gezond!

Veelgestelde vragen woonzorg

Mag ik op bezoek bij mijn vader/moeder, naaste of familielid?

Bezoek aan uw naaste is mogelijk met een maximum van 2 personen per dag. Met uitzondering van Kerst en oud/nieuw dan zijn 4 bezoekers welkom.

Wilt u een bezoek in de huiskamer nog even afstemmen met het zorgteam? We willen graag de rust bewaren op de huiskamers.

• De Grand cafés zijn vanaf 20 december 2021 alleen geopend voor onze bewoners/cliënten. Dus niet voor bezoekers/gasten van buiten de woonlocatie.

• Binnen iedere locatie van ZorgAccent vragen wij u om een chirurgisch mondneusmasker te dragen (de blauwe). Ook tijdens uw bezoek. Deze mondneusmaskers liggen bij iedere ingang voor u klaar.

• Desinfecteer uw handen bij de ingang van een locatie.

• U houdt de 1,5 meter afstand van zorgpersoneel en van andere bezoekers. We vertrouwen erop dat u zelf de inschatting kunt maken of  u de 1,5 meter regel wel of niet hanteert bij uw naaste.

• Wanneer u klachten heeft, vragen wij u om niet te komen en u te laten testen bij de GGD.

• Wanneer u in contact bent geweest met een positief getest iemand, ook dan vragen wij u om niet te komen en u te laten testen bij de GGD.

Kan ik mijn vader of moeder bellen?

In plaats van uw naaste bezoeken is er ook ander sociaal contact mogelijk. Bijvoorbeeld door een telefoontje, Skype of WhatsApp.

Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker

• Binnen iedere locatie van ZorgAccent vragen wij u om  een chirurgisch mondneusmasker te dragen (de blauwe). Ook tijdens uw bezoek. Deze mondneusmaskers liggen bij iedere ingang voor u klaar.

• Desinfecteer uw handen bij de ingang van een locatie.

Ik ben een beetje verkouden. Mag ik op bezoek komen?

Heeft u klachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling reuk- of smaakverlies? Dan verzoeken wij u om niet te komen. Ook niet wanneer er in uw privé omgeving sprake is van een positieve coronauitslag.

Mag ik op bezoek op een afdeling in quarantaine?

Wanneer er een positieve besmetting op een afdeling aanwezig is, van een bewoner of medewerker, dan kan dit betekenen dat een afdeling in quarantaine gaat.

Wanneer een afdeling in quarantaine is, omdat er 1 of meerdere besmettingen zijn, dan wordt u als bezoeker geholpen met het dragen van beschermingsmiddelen (schort met lange mouwen, een ander mondneusmasker, handschoenen en een spatbril).

Bezoek bij naaste/familielid in laatste levensfase

Wanneer uw familielid in de laatste terminale levensfase is gekomen, dan maken we individuele afspraken over het bezoek. Wij stellen u en anderen direct in de gelegenheid om afscheid te nemen.

Hier wordt de maatregel van maximaal twee bezoekers per dag losgelaten.

Mag ik wandelen of buiten zitten met mijn vader/moeder?

U kunt tijdens het bezoekmoment een wandeling maken met uw naaste rond de locatie of met mooi weer even buiten zitten.

Kan ik mijn familielid/naaste ophalen voor een bezoek bij mij thuis?

Bent u van plan om uw naaste op te halen, om bijvoorbeeld het weekend bij u door te brengen? Overleg dit dan even met het zorgteam van uw naaste.

Ik ben recent in het buitenland geweest, mag ik op bezoek komen?

U krijgt het advies om uzelf te testen na een vakantie of reis in het buitenland en als toerist in Nederland. Ook als u volledig gevaccineerd bent. Welke test u gebruikt hangt af van het land waar u vandaan reist en hoe u reist. Heeft u klachten die lijken op corona zoals hoesten of verkoudheid? Dan gaat u altijd in quarantaine en maakt u een testafspraak bij de GGD

Kijk voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kunnen we gebruik maken van restaurants op de woonzorglocaties?

De restaurants / Grand Cafés op de woonzorglocaties zijn met ingang van 20 december 2021 alleen geopend voor onze bewoners/cliënten. Dus niet voor bezoekers/gasten van buiten de locatie.

Bewoners van aanleunwoningen kunnen blijven deelnemen aan gezamenlijke maaltijden.

Bewoners/cliënten kunnen bezoek kan ontvangen in het eigen appartement/kamer.

Maximaal 2 bezoeker per bewoner/cliënt, met uitzondering van Kerst en oud en nieuw dan zijn 4 bezoekers welkom.

Gaan de afspraken met kapper, mondhygiënist, tandarts gewoon door?

De kapsalons binnen de woonzorglocaties zijn met ingang van 20 december 2021 gesloten.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 14 januari 2022, tenzij het kabinet anders besluit.

Afspraken in de wijkverpleging

ZorgAccent doet er alles aan om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo worden onze medewerkers direct getest op het coronavirus zodra zij klachten ervaren. Daarnaast nemen onze medewerkers voorzorgsmaatregelen wanneer zij bij cliënten werken die verdacht worden van besmetting. En bij cliënten die daadwerkelijk positief besmet blijken te zijn, gaan onze medewerkers met volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan het werk.

ZorgAccent wil natuurlijk graag voorkomen dat medewerkers ziek worden, of dat zij ongemerkt het virus meenemen naar cliënten. Daarom zijn de hygiënemaatregelen erg belangrijk.

Om verspreiding onder medewerkers en cliënten zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij ieders medewerking nodig. Wij vragen cliënten ons te helpen. Hiernaast vind u de meest gestelde vragen met daarop ons antwoord.

Voor alle inwoners van Nederland geldt dat men te allen tijde de hygiënemaatregelen in acht moet nemen:

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes voor het snuiten van uw neus en gooi deze daarna weg. Was daarna goed uw handen (20 seconden met water en zeep).
• Was ook uw handen wanneer u naar buiten gaat, wanneer u weer thuiskomt, voor het eten en na de toiletgang.

ZorgAccent realiseert zich dat wij onze cliënten de maatregelen niet kunnen opleggen. Toch verzoeken wij ze dringend, voor de eigen gezondheid, voor de gezondheid van onze medewerkers, maar ook voor de gezondheid van medeburgers, zoveel mogelijk aan bovenstaande mee te werken. Alleen samen krijgen wij het coronavirus eronder!

Veel gestelde vragen wijkverpleging

Moet ik een mondkapje dragen als een medewerker van het wijkteam bij mij komt?

Wij verzoeken cliënten (voor zover dat mogelijk is) een mondkapje te dragen wanneer zij worden verzorgd of verpleegd. Ongeacht of zij nu gezond, besmet of verdacht zijn. Ter bescherming van onze medewerkers en de medemens.

Het dragen van een mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer; in openbare ruimtes is het een dringend advies.

Wat moet ik doen als ik klachten heb?

Wanneer u milde klachten heeft (verkouden, niezen, keelpijn, koorts, smaak- of reukverlies), neem dan contact op met uw huisarts of met de GGD voor een test. We vragen u de uitslag hiervan af te wachten en ons te informeren over de uitslag.

Wat moet ik doen als ik de uitslag heb van mijn coronatest?

Wanneer u de uitslag van de coronatest heeft ontvangen via de huisarts of de GGD, meld dit dan zo snel mogelijk aan de medewerkers van ZorgAccent.

Waar kan ik terecht met vragen over het coronavirus?

Voor vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met de GGD Twente: Telefoon (053) 487 68 40 (tijdens kantooruren).

Voor actuele informatie en richtlijnen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid; www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl

Informatie voor bezoekers van huurders/ bewoners van De Koppel in Almelo en Het Flierborgh in Vroomshoop.

• U hoeft geen mondneusmasker meer te dragen wanneer u bij De Koppel of het Flierborgh naar binnen gaat.

• Houd 1,5 meter afstand van andere bewoners/bezoekers.

• Desinfecteer nog wel even uw handen bij binnenkomst.

• Ga niet op bezoek als u (milde) verkoudheidsklachten, verhoging of koorts heeft en plotseling geen reuk of smaak heeft.

• Wanneer u recent uit het buitenland bent gekomen, dan dient u eerst 10 dagen in quarantaine te gaan, alvorens u een bezoek brengt aan De Koppel of het Flierborgh. Lees hiervoor de informatie op de website van de Rijksoverheid.

• Laat het ons wanneer u onlangs op bezoek bent geweest en er in uw directe omgeving een positieve Covid-19 besmetting geconstateerd is.

Op de nieuwspagina van de website leest u alle updates die ZorgAccent heeft gepubliceerd.

Uw antwoord niet kunnen vinden onder veel gestelde vragen? Klik dan op onderstaande knop en vul het contactformulier in. We mailen u dan z.s.m een reactie of nemen contact met u op!

Neem contact op

Contact

Heeft u een vraag waarop u op deze pagina het antwoord niet heeft gevonden?

Neem contact op

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaart nederland zorgaccent
  fietser zorgaccent